Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Hồng Lĩnh lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 4 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021, LẦN THỨ 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên t sinh: ..........................................................
Số báo danh: ...................................................................
Câu 1: Bào quan thực hiện quá trình quang hợp
A. Ty thể B. Lục lạp C. D. Diệp lục
Câu 2: Thực vật thuộc nhóm C3 gồm:
A. Thuốc bỏng B. Cỏ lồng vực C. Đậu D. Thanh long
Câu 3: Nhóm thú ăn thực vật nào dưới đây dạ dày 4 ngăn?
A. Chuột B. Ngựa C. Thỏ D.
Câu 4: Động vật nào sau đây hệ tuần hoàn hở?
A. Mực ống B. Giun đốt C. sát D. Châu chấu
Câu 5: Một gen chiều dài 4080A
0
tổng số nuclêôtit
A. 3600 B. 3000 C. 2400 D. 4200
Câu 6: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm
A. tARN. B. mARN. C. rARN. D. ADN.
Câu 7: sở vật chất di truyền cấp độ phân t
A. prôtêin. B. Axit nucleic C. ARN D. ADN.
Câu 8: Trên đ cấu tạo của opêron Lac E. coli, vùng khởi động được hiệu :
A. O (operator). B. P (promoter). C. Z, Y, A. D. R.
Câu 9: Trong hình cấu trúc của Ôpêron Lac, gen điều a nơi
A. Chứa thông tin hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc.
B. ARN limeraza bám vào khởi đầu phiên mã.
đề: 204
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Protein ức chế thể liên kết ngăn cản sự phiên mã.
D. Mang thông tin qui định cấu trúc protein c chế.
Câu 10: sinh vật nhân thực axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit
A. pheninalanin B. metiônin C. foocmin mêtiônin D. glutamin
Câu 11: Đột biến cấu trúc NST thường gây chết hoặc mất khả ng sinh sản của sinh vật
thuộc đột biến
A. mất đoạn nhỏ. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn lớn.
Câu 12: Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc
thể gọi
A. thể lệch bội. B. đa bội thể lẻ. C. thể tam bội. D. th tứ bội.
Câu 13: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không loại
A. Ađênin. B. Timin(T) C. Guanin(G). D. Uraxin(U).
Câu 14: Mã di truyền c bộ ba kết thúc quá trình dịch
A. UAA, UAG, UGA. B.UUA, UAG, UGA
C.UAA, UGG, UGA D. AAU, UAG, UGA
Câu 15: Một loài sinh vật bộ NST 2n = 20 thì loài này thể hình thành bao nhiêu loại thể
ba khác nhau về bộ NST?
A. 20 B. 40. C. 10. D. 21.
Câu 16: một loài thực vật, gen A qui định qu đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả
vàng. Biết các giao tử tạo ra đều khả năng thụ tinh. Cho cây 4n kiểu gen Aaaa giao phấn
với cây 4n kiểu gen aaaa, kết quả phân tính đời lai
A. 1 đỏ: 1 vàng. B. 35 đỏ: 1 vàng. C. 11 đỏ: 1 vàng. D. 3 đỏ: 1 vàng.
Câu 17: Cho lai hai cây quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây quả tròn, 183 cây
quả bầu dục 31 cây quả dài. Sự di truyền nh trạng hình dạng quả tuân theo quy luật
A. phân li độc lập. B. liên kết gen hoàn toàn.
C. tương tác cộng gộp. D. tương tác bổ sung.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 18: Khi cho lai 2 thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F
1
đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn, nếu đời lai
thu được tỉ lệ 3: 1 thì hai cặp gen quy định hai tính trạng đó đã di truyền
A. phân li độc lập. B. liên kết hoàn toàn.
C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.
Câu 19: Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã
A. khôi phục lại kiểu nh giống bố mẹ. B. hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. hình thành các tính trạng chưa bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.
Câu 20 : Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị
gen với tần số 17%. T lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này
A.
AB ab 8,5%
;
Ab aB 41,5%
B.
AB ab 41,5%
;
Ab aB 8,5%
C.
;
Ab aB 17%
D.
AB ab 17%
;
Ab aB 33%
Câu 21: Các gen đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X s di truyền
A. theo dòng mẹ. B. thẳng. C. như các gen trên NST thường. D. chéo.
Câu 22: B NST của người nữ bình thường
A. 44A , 2X B. 44A , 1X , 1Y . C. 46A , 2Y . D. 46A ,1X , 1Y
Câu 23: động vật có và ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới nh con cái thường
A. XX, con đực XY. B. XY, con đực XX.
C. XO, con đực XY. D. XX, con đực XO.
Câu 24: Hiện tượng lốm đốm trắng xanh cây vạn niên thanh kết quả di truyền
A. phân ly độc lập. B. tương tác gen.
D. trội lặn không hoàn toàn. D. theo dòng mẹ.
Câu 25: Một phụ nữ 47 nhiễm sắc thể trong đó 3 nhiễm sắc thể X. Người đó bị hội
chứng
A. Tớc nơ. B. Siêu nữ. C. Đạo. D. Claiphentơ.
Câu 26: Tế bào thể ba nhiễm số nhiễm sắc thể
A. 2n-1 B. 2n-2. C. 2n+2 D. 2n+ 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Hồng Lĩnh có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm