Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Tiên Du 1 lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH
Trường THPT Tiên Du số 1
*
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: SINH
Thời gian làm bài: 50 phút
Họ tên thí sinh: ……………………………………SBD: …………………
Câu 1. tế o nhân thực, quá trình nhân đôi ADN chủ yếu diễn ra ở?
A. tế bào chất. B. ribxom.
C. nhân tế bào. D. Mọi vị t trong tế bào.
Câu 2. Động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt thể?
A. Thỏ. B. Thằn lằn. C. Giun đất. D. mập.
Câu 3. Theo thuyết, nếu phép lai thuận Cây quả đỏ × Cây quả vàng thì phép lai nào
sau đây phép lai nghịch?
A. Cây quả vàng × y quả đỏ. B. Cây quả ng × Cây quả vàng.
C. Cây quả đỏ × Cây quả vàng. D. Cây quả đỏ × Cây quả đỏ.
Câu 4. di truyền mang tính thoái hoá, tức là:
A.
một bộ ba di truyền chỉ hoá cho một axit amin
B.
nhiều b ba khác nhau cùng hoá cho một loại axit amin
C.
tất cả các loài đều ng chung nhiều bộ di truyền
D.
tất cả các loài đều ng chung một bộ di truyền
Câu 5. Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra
sự phân li bất thường kì sau. thể trên thể tạo ra loại giao tử nào:
A. XY O. B. X, Y, XY O.
C. XY, XX, YY O. D. X, Y, XX, YY, XY O.
Câu 6. Theo Mono Jacop, các thành phần cấu tạo của operon Lac được sắp xếp theo trình
tự?
A.
Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Y, A, Z)
B.
Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (A, Y, Z)
C.
vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) , vùng khởi động (P)
D.
Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
ĐỀ 212
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 7. Trong tế bào cấu trúc nào sau đây chứa ADN?
A. B máy Gôngi B. Màng tế bào C. Nhận tế bào D. Riboxom
Câu 8. sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G - X, A - T ngược lại được thể
hiện trong cấu trúc phân tử quá trình nào sau đây?
(1) Phân tử ADN mạch kép. (2) Phân tử tARN.
(3)
Phân tử prôtêin. (4) Quá trình nhân đôi.
A. (1) (4). B. (1) (2). C. (2) (4). D. (3) (4).
Câu 9. Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa của người diễn ra ở:
A. Miệng, thực quản, ruột non, ruột già B. Miệng, dạ dày, ruột non
C. Miệng, thực quản, ruột non D. Chỉ diễn ra dạ dày
Câu 10. Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi s lượng NST trong tế bào?
A. Đột biến gen B. Đột biến đa bội
C. Đột biến đảo đoạn NST D. Đột biến lặp đoạn NST
Câu 11. Ba loài thực vật quan hệ họ ng gần gũi kí hiệu loài A, loài B loài C. Bộ
NST của loài A 2n = 24, của loài B 2n = 16 của loài C 2n = 20. Các cây lai giữa
loài A loài B được đa bội hóa tạo ra loài D. Các y lai giữa loài C loài D được đa
bội hóa tạo ra loài E. Theo thuyết, bộ NST của loài E bao nhiêu NST?
A. 58. B. 52. C. 46. D. 60.
Câu 12. Quá trình giảm phân thể có kiểu gen De/dE đã xảy ra hoán vị gen. Theo
thuyết, 2 loại giao tử mang gen hoán vị
A. De de B. DE de. C. DE và dE. D. De dE.
Câu 13. thê nào sau đây thể kiểu gen dị hợp về các gen đang xét?
A. AAaa B. AABBDD C. aaBB D. AAbb
Câu 14. Khí O
2
được giải phóng qua quá trình quang hợp nguồn gốc từ:
A.
H
2
O
B.
Sự phân giải các sản phẩm trung gian trong pha tối
C.
CO
2
D.
Sự tổng hợp NADPH trong pha sáng
Câu 15. Một phân tử ADN của vi khuẩn 10% số nucleotit loại T, theo thuyết, tỉ lệ
nucleotit loại X của phân tử này bao nhiêu?
A. 30% B. 40% C. 15% D. 35%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 16. một giống lúa chiều cao do 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) cùng quy định, các gen phân
li độc lập. C mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5 cm. Cây thấp nhất có chiều
cao 100 cm. Cây lai được tạo ra giữa cây thấp nhất cây cao nhất chiều cao là:
A. 115 cm B. 125 cm C. 120 cm D. 110 cm
Câu 17. Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây không đúng ?
A.
Đột biến gen thể làm thay đổi kiểu hình của thể
B.
Đột biến gen thể làm phát sinh ra alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể
C.
Đột biến thay thế 1 cặp nu trong gen có thể làm thay đổi 1 axit amin của chuỗi
polipeptit do gen đó tổng hợp
D.
Đột biến gen những biến đổi trong cấu trúc của phân tử axit nucleic
Câu 18. Vai trò của tim trong tuần hoàn máu là:
A.
Tim nơi máu trao đổi O
2
CO
2
để trở thành máu giàuO
2
B.
Tim nơi chứa và dự trữ máu trước khi đi đến các
C.
Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng
D.
Tim hoạt động như 1 cái bơm vừa hút máu, vừa đẩy máu đi trong hệ mạch
Câu 19. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định trội hoàn toàn. đời con của phép lai
AaBbDdEe x AaBbDdEe loại kiểu hình 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:
A. 9/256 B. 9/128 C. 27/128 D.
27/64
Câu 20. Biết gen trội trội hoàn toàn, phép lai o sau đây được gọi
phép lai tự thụ?
A. Aa x Aa B. AAaa x AAa C. AA x Aa D. Aa x aa
Câu 21. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân thấp. Phép lai P: y thân cao x y thân cao, thu được F1 gồm toàn cây thân cao. Cho
các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 cả y thân cao cây thân thấp. Theo
thuyết, tỉ lệ kiểu gen F2 là:
A. 5: 3. B. 9: 6: 1. C. 3: 1. D. 15: 1.
Câu 22. một loài thực vật A - hoa đỏ, a - hoa trắng, cây 4n giảm phân chỉ sinh ra giao tử
2n khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con kiểu
hình phân li theo tỉ lệ 35: 1
A. Aaaa x AAaa B. Aaaa x AAAa C. AAaa x AAaa D. Aaaa x Aaaa
Câu 23. Cho các phép lai:
I.
Ab/aB x Ab/aB II. AB/ab x AB/ab III. AB/ab x Ab/aB IV. AB/ab x ab/ab

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Tiên Du 1 lần 1 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm