Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trực tuyến Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lần 4

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
ĐỀ THI TRỰC TUYẾN
ĐỀ THI THỬ TN 2021 TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 4
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . .
Câu 1: Tập xác định
D
của hàm số
2021
( 2)y x
là:
A.
2;D 
B.
\ 2D
C.
D
D.
2;D 
Câu 2: Cho
,a b
là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
log( ) log logab a b
. B.
log( ) log .logab a b
.
C.
log
log
log
a a
b b
. D.
log log log
a
b a
b
.
Câu 3: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên:
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là
4.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
; 3
1;
.
C. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
D. Giá trị cực đại của hàm số là 5.
Câu 4: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
3
3y x x
. B.
3
3 3y x x
. C.
4 2
2 3y x x
. D.
4 2
2 3y x x
.
Câu 5: Khai triển nhị thức
4
( 2) ,( )
n
x n
có tất cả 2021 số hạng. Tìm
n
.
A. 2018 B. 2016. C. 2013 D. 2015
Câu 6: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên đoạn
1;3
đồ thị như hình vẽ n. Khẳng định nào
sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
0
x
, cực đại tại
2
x
.
B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là
0, 3
x x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
0,
x
cực đại tại
x
.
D. Hàm số có hai điểm cực đại là
1, 2
x x
.
Câu 7: Một cấp số nhân có công bội
3
q
, số hạng thứ ba bằng
27
. Tính số hạng thứ hai.
A.
9
. B.
9
. C.
81
. D.
81
.
Câu 8: Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
x x
e dx e C
. B.
1
ln
xdx C
x
.
C.
3
2
1
3
x
x dx x C
. D.
2
2
1
ln 1
1 2
x
dx x C
x
.
Câu 9: Cho
1
0
d 2
f x x
1
0
d 5,
g x x
khi đó
1
0
3 d
f x g x x
bằng
A.
10.
B.
12.
C.
17.
D.
1.
Câu 10: Phần thực và phần ảo của số phức
1 2
z i i
lần lượt là
A.
1
2.
B.
2
1.
C.
1
2.
D.
2
1.
Câu 11: Thể tích khối lập phương có cạnh bằng
2
a
bằng
A.
3
8
a
. B.
3
2
a
. C.
3
a
. D.
3
6
a
.
Câu 12: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng
2
a
và bán kính đáy bằng
a
. Tính thể tích của khối nón
đã cho
A.
3
3
3
a
. B.
3
3
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
3
a
.
Câu 13: Trong không gian
Oxyz
cho vectơ
a
thỏa mãn
2019 2020 2021
a i k j
. Tọa độ của vectơ
a
là:
A.
2020;2019; 2021
B.
2019; 2021;2020
C.
2019;2020; 2021
D.
2019; 2020;2021
Câu 14: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
2 1 3
:
3 1 2
x y z
d
. Điểm nào sau đây không
thuộc đường thẳng
d
?
A.
2; 1; 3
N
. B.
5; 2; 1
P
. C.
1;0; 5
Q
. D.
2;1;3
M
.
3
1
2
x
O
y
Câu 15: Cho hàm số
y f x
xác định liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
1 0
f x
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 16: Trong hệ tọa độ
Oxyz
, phương trình mặt phẳng qua điểm qua điểm
2;1; 1
A
vuông góc với
1; 2; 5
BC
có phương trình là
A.
2 5 0
x y z
. B.
2 5 5 0
x y z
.
C.
2 5 5 0
x y z
. D.
2 5 5 0
x y z
.
Câu 17: Điểm biểu diễn của các số phức
2021
z bi
(
b
số thực tùy ý) nằm trên đường thẳng
phương trình là
A.
2021
y
. B.
2021
x
. C.
2021
y x
. D.
2032
y x
.
Câu 18: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều?
A.
5.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 19: Gọi
,
M m
lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
x
f x
x
trên đoạn
3;5
. Tính
M m
.
A.
7
2
. B.
1
2
. C.
2
. D.
3
8
.
Câu 20: Cho hàm số
3
log 2 3
y x
. Tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm
2
x
.
A.
2ln 3
. B.
1
. C.
2
ln3
. D.
1
2ln 3
.
Câu 21: Nghiệm của phương trình
2
2 8
x
A.
3
2
x
. B.
1
2
x
. C.
2
x
. D.
3
x
.
Câu 22: Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2
4
x
y
x
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 23: Cho hàm số
f x
2018 2019
2017
1 1f x x x x
, hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị?
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 24: Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
1
1
3 0
3
x
.
A.
; 2
S

. B.
1;S

. C.
2;S

. D.
1;S

.
Câu 25: Tính
1
0
2021
x
e dx
.
A.
2021
e
. B.
2020
e
. C.
2022
e
. D.
e
.

Đề thi thử Toán THPT quốc gia 2021 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh vừa tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2021 lần thứ tư theo hình thức trực tuyến vào ngày 26 tháng 06 vừa qua. Đề thi thử TN THPT 2021 môn Toán trực tuyến lần 4 sở GD&ĐT Hà Tĩnh bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của Bộ GD&ĐT, Mời các bạn tham khảo chi tiết sau đây.

Đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trực tuyến Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lần 4 nằm trong chuyên mục Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trực tuyến Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lần 4. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 1.560
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm