Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Trang 1/6 - Mã đề thi 201
Câu 1: Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?
A.
7
B.
6
C.
5
D.
10
Câu 2: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
5 4
1
x x
y
x
.
A.
2
B.
1
C.
3
D.
0
Câu 3: Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp đều
.
S ABCD
A.
2
B.
4
C.
7
D.
6
Câu 4: Hàm số
4 2
1
y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 5: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
B.
1
6
V Bh
C.
1
3
V Bh
D.
1
2
V Bh
Câu 6: Cho tập hợp
A
có 26 phần tử. Hỏi
A
có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử?
A. 26 B.
6
26
C
C.
6
26
A
D.
6
P
Câu 7: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên
?
A.
4 2
y x x
B.
4
y x x
C.
3
y x x
D.
3 2
y x x
Câu 8: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
2;2
bằng
A. 3 B. 0 C.
1
D.
2
Câu 9: Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
2;0
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
; 2
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
;0
Câu 10: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 06 trang
MÃ ĐỀ THI
:
201
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)./.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 201
Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
A. 3 B.
1
C. 1 D. 0
Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 4 1y x x x
trên đoạn
1;3
bằng
A.
4
B.
7
C.
2
D.
11
Câu 12: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
.
SA
vuông góc với đáy,
3SA a
. Tính thể tích khối chóp
.
S ABCD
.
A.
3
3
a
B.
3
3
3
a
C.
3
3
a D.
3
3 3
a
Câu 13: Một cấp số cộng có
1 8
3, 39
u u
. Công sai của cấp số cộng đó là
A.
8
B.
7
C.
5
D.
6
Câu 14: Đồ thị hàm số
2 3
1
x
y
x
có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A.
1
x
2
y
B.
1
x
2
y
C.
2
x
1
y
D.
1
x
3
y
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số nào dưới
đây?
A.
3 2
3 1
y x x
B.
3 2
3y x x
C.
3 2
3 1
y x x
 
D.
3 2
3 1
y x x
Câu 16: Cho khối lăng trụ đứng .
ABC A B C
BB a
, đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
B
2AC a
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
V a
B.
3
6
a
V C.
3
3
a
V D.
3
2
a
V
Câu 17: Số giao điểm của đồ thị hàm số
4 2
5 4
y x x
với trục hoành là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 18: Tìm giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
2
2
y x
x
trên đoạn
1
;2
2
.
A.
10
m
B.
17
4
m
C.
3
m
D.
5
m
Câu 19: Cho cấp số nhân
n
u
, với
1 4
1
9,
3
u u
. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A.
1
3
B.
3
C.
3
D.
1
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 201
Câu 20: Một vật chuyển động theo quy luật
3 2
1
9
2
s t t
với
t
(giây) khoảng thời gian tính từ lúc
bắt đầu chuyển động
s
(mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng
thời gian
10
giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
A.
216
m/s
B.
30
m/s
C.
400
m/s
D.
54
m/s
Câu 21: Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như hình vẽ bên
Số điểm cực trị của hàm số
f x
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 22: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy tam giác vuông đỉnh
B
,
,
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy và
SA a
. Khoảng cách từ điểm
A
đến mặt phẳng
SBC
bằng
A.
2
a
B.
a
C.
6
3
a
D.
2
2
a
Câu 23: Hàm số
3 2
3 1
y x x
đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?
A.
0
x
B.
2
x
C.
3
x
D.
1
x
Câu 24: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
cạnh bằng
a
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng
BD
' 'A C
bằng
A.
2a
B.
3a
C.
3
2
a
D.
a
Câu 25: Hàm số
3 2
3y x x  
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0
B.
;3
C.
2;
D.
0;2
Câu 26: Cho hàm số
4 2
y ax bx c
có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
; 1
B.
1;1
C.
0;1
D.
1;

Câu 27: Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
cạnh đáy bằng
2a
, cạnh bên bằng
3a
.Tình thể tích
V
của hình chóp đã cho.
A.
3
4 7V a
. B.
3
4
3
a
V . C.
3
4 7
3
a
V
. D.
3
4 7
9
a
V
.
Câu 28: Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số
9
x
y
x m
đồng biến trên khoảng
; 4
.
A. 4 B. 6 C. 5 D. 7
Câu 29: Cho hàm số
y f x
. Hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc, đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm vè trước, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán 12

    Xem thêm