Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5) là đề thi thử đại học tháng 5/2017 của cụm trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp diễn ra trong tháng 6 tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Lâm Đồng

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – YÊN LẠC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12

(Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 04 trang

MÃ ĐỀ 132

Các hằng số sử dụng trong đề thi: gia tốc trọng trường g = 10m/s2; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = 931,5MeV/c2; hằng số Plăng h = 6,625.10-34Js.

Câu 1: Người ta có thể quay phim trong đêm tối nhờ loại bức xạ nào dưới đây?

A. Bức xạ nhìn thấy. B. Bức xạ gamma. C. Bức xạ tử ngoại. D. Bức xạ hồng ngoại.

Câu 2: Máy quang phổ lăng kính có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng. B. nhiễu xạ ánh sáng. C. giao thoa ánh sáng. D. phản xạ ánh sáng.

Câu 3: Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f. Dung kháng của tụ điện được xác định bởi

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Câu 4: Cho các kết luận sau về sự phóng xạ:

(1) phóng xạ là một loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng,

(2) phương pháp chụp X quang trong y tế là một ứng dụng của hiện tượng phóng xạ

(3) tia phóng xạ γ được dùng để chữa bệnh còi xương

(4) tia phóng xạ α có bản chất là dòng hạt nhân 42He

(5) độ phóng xạ của một chất không phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh.

Các kết luận đúng là

A. (1), (4) và (5). B. (1), (2) và (4). C. (3) và (5). D. (2) và (3).

Câu 5: Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài đối với kim loại nào dưới đây?

A. Đồng (Cu). B. Bạc (Ag). C. Natri (Na). D. Kẽm (Zn).

Câu 6: Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án.Biết khối lượng của các hạt nhân là m(α) = 4,00150u; m(Al) = 26,97435u; m(P) = 29,97005u; m(n) = 1,00867u. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Tỏa ra 2,67MeV. B. Thu vào 2,67MeV. C. Tỏa ra 2,67.10-13J. D. Thu vào 2,67.10-13J.

Câu 8: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch xác định bởi

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Câu 9: Mắc một vôn kế đo hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một điện trở có dòng điện xoay chiều chạy qua. Số chỉ của vôn kế cho biết

A. hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở.

B. hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở.

D. cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở.

Câu 10: Năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao có được nhờ các phản ứng ở bên trong lõi của chúng. Đó là các phản ứng

A. phóng xạ. B. hóa học. C. phân hạch. D. nhiệt hạch.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2017

1

D

11

B

21

C

31

A

2

A

12

C

22

C

32

B

3

A

13

B

23

B

33

D

4

A

14

C

24

B

34

A

5

C

15

D

25

A

35

C

6

D

16

D

26

A

36

C

7

B

17

C

27

B

37

C

8

A

18

A

28

B

38

D

9

A

19

D

29

D

39

A

10

D

20

B

30

A

40

A

Đánh giá bài viết
1 929
Sắp xếp theo
    Môn Lý khối A Xem thêm