Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5) là tài liệu luyện thi đại học môn Toán hay, giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn học và rèn luyện kỹ năng giải đề, quý thầy cô có thêm tài liệu phục vụ quá trình ôn tập cho học sinh cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm ra đề thi.

65 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có lời giải

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 4)

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – YÊN LẠC

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN: TOÁN – KHỐI 12

(Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 132

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2017

1

D

11

D

21

A

31

D

41

A

2

D

12

B

22

D

32

B

42

C

3

D

13

C

23

B

33

C

43

B

4

B

14

C

24

C

34

A

44

A

5

C

15

B

25

B

35

D

45

D

6

A

16

A

26

B

36

B

46

A

7

D

17

C

27

D

37

D

47

C

8

B

18

A

28

A

38

C

48

A

9

C

19

B

29

C

39

A

49

D

10

A

20

C

30

B

40

A

50

A

Đánh giá bài viết
2 1.019
Sắp xếp theo
    Môn Toán khối D Xem thêm