Giáo án Khoa học 5 bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Khoa học 5 bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy dành cho giáo viên tham khảo để hướng dẫn học sinh nắm bắt các kiến thức trọng tâm tìm hiểu về Khoa học lớp 5. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.
Khoa học 5 Xem thêm