Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook 3,1 MB
Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất.
Xem thêm các thông tin về Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook
Giáo dục - Học tập Xem thêm