Giải SBT Lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong sách bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là

A. Nguyễn Nhạc.

B. Nguyễn Huệ.

C. Nguyễn Lữ.

D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

2. Khi chúa Trịnh ở Đang Ngoài cho quân vào đánh chiếm Phú Xuân (Huế) Nguyễn Nhạc phải tạm hoà hoãn với quân Trịnh vì

A. muốn liên kết với quân Trịnh để tiêu diệt chúa Nguyễn.

B. để tạm yên ở mặt Bắc, dồn sức đánh quân Nguyễn ở phía Nam.

C. quân Trịnh quá mạnh, quân Tây Sơn không đủ sức chống lại.

D. quân Trịnh mạnh hơn quân Nguyễn.

3. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đã giành được thắng lợi trong trận

A. Đống Đa.

B. Ngọc Hồi.

C. Rạch Gầm - Xoài Mút.

D. Hà Hồi

4. Trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786), Nguyễn Huệ đã nêu danh nghĩa

A. phù Lê diệt Trịnh.

B. phù Lê diệt Nguyễn,

C. phù Trịnh diệt Nguyễn.

D. phù Nguyễn diệt Trịnh.

5. Việc quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777) và lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786) đã tạo điều kiện

A. ổn định tình hình xã hội ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài.

B. thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.

C. củng cố chính quyền phong kiến nhà Lê.

D. gồm tất cả các ý trên.

6. Hoạt động nổi bật của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1786 đến năm 1788 là

A. tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

B. tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn.

C. lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê.

D. lật đổ chính quyền vua Lê

Trả lời

1. D 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C

Bài tập 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau.

1. Từ giữa thế kỉ XVIII, do sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn, xã hội Đàng Trong lâm vào tình trạng khủng hoảng suy yếu.

2. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ năm 1772 do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.

3. Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quân Tây Sơn tổ chức 4 lần đánh vào Gia Định.

4. Năm 1785, Nguyễn Huệ đã chọn khúc sông Hậu từ Rạch Gầm đến Xoài Mút để làm trận địa quyết chiến với quân xâm lược Xiêm.

5. Cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh đã giành được thắng lợi vào ngày mồng 5 Tết Kỉ Dậu (1789).

Trả lời

Đúng: 1, 3, 5;

Sai: 2, 4

Bài tập 3 trang 87 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về những hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1785

Thời gian

Những hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn

 

Lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn.

 

Hạ phủ thành Quy Nhơn.

 

Kiểm soát một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam.

 

Bốn lần đánh vào Gia Định.

 

Bắt giết được chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền họ Nguyễn.

 

Giành được thắng lợi trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh tan quân xâm lược Xiêm.

Trả lời

Thời gian

Những hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn

Mùa xuân 1771

Lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn

Tháng 9-1773

Hạ phủ thành Quy Nhơn.

Năm 1774

Kiểm soát một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam.

Tháng 1- 1785

Bốn lần đánh vào Gia Định.

Tháng 1 năm 1785

Bắt giết được chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền họ Nguyễn.

Cuối năm 1785

Giành được thắng lợi trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh tan quân xâm lược Xiêm.

Bài tập 4 trang 88 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788 đã đạt được kết quả như thế nào?

Trả lời

Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788 đã đạt được kết quả:

Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, Tây Sơn đã ba lần tiến quân ra Bắc. Các tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh lần lượt bị Tây Sơn lật đổ. Như vậy, nghĩa quân Tây Sơn đã tiêu diệt quân Nguyễn ở Đàng Trong và lật đổ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài.

Bài tập 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789).

Thời gian/địa điểm

Cuộc tiến quân của vua Quang Trung

Đến Nghệ An

 

Đến Thanh Hoá

 

Đến Tam Điệp (Ninh Bình)

 

Đêm 30 Tết (Âm lịch)

 

Đêm mồng 3 Tết

 

Sáng mồng 5 Tết

 

Trưa mồng 5 Tết

 

Trả lời

Thời gian/địa điểm

Cuộc tiến quân của vua Quang Trung

Đến Nghệ An

Tuyển thêm quân, mở cuộc duyệt binh lớn ở Vũ Doanh (Vinh).

Đến Thanh Hoá

Tiếp tục tuyển thêm quân và làm lễ tuyên thệ

Đến Tam Điệp (Ninh Bình)

Mở tiệc khao quân, rồi chiá quân thành năm đạo tiến vào Thăng Long, bao vây và chặn đường rút quân của địch

Đêm 30 Tết (Âm lịch)

Vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt toàn bộ quàn địch ở đồn tiền tiêu.

Đêm mồng 3 Tết

Bí mật vây đồn Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), quân giặc phải hạ khí giới, đầu hàng.

Sáng mồng 5 Tết

Đánh đồn Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) và tấn công đồn Đống Đa.

Trưa mồng 5 Tết

Tiến vào Thăng Long với tư thế của người chiến thắng

Bài tập 6 trang 89 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

 • Nguyên nhân thắng lợi:
 • Ý nghĩa lịch sử:

Trả lời

 • Nguyên nhân thắng lợi:
  • Phong trào Tây Sơn thắng lợi là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta
  • Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.
 • Ý nghĩa lịch sử:
  • Phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
  • Phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em học sinh Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 25:Phong trào Tây Sơn. Tài liệu thuộc chuyên mục Giải sách bài tập Lịch sử 7 bao gồm các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong sách bài tập Sử 7, được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức bài học, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Lịch sử lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài các bài Giải SBT Lịch sử 7 trên, các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
28 2.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm