Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 94 sgk Tin học 9: Hãy cho biết mục đích của việc chèn thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu.

Trả lời:

Mục đích của việc chèn thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu là:

- Để minh họa cho nội dung văn bản.

- Giúp bài trình chiếu trở nên sinh động hơn.

Bài 2 trang 94 sgk Tin học 9: Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao? Nếu muốn hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng trang chiếu, em cần thực hiện các thao tác gì?

Trả lời:

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Vì PowerPoint mặc định chèn các hình ảnh tại cùng một vị trí trên một trang chiếu nên hình ảnh thứ hai thêm vào sẽ chèn đè lên hình ảnh đầu tiên.

Để hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng một trang chiếu, em cần thực hiện các thao tác thay đổi kích cỡ và di chuyển hình ảnh.

Bài 3 trang 94 sgk Tin học 9: Tạo bài trình chiếu gồm các trang chiếu với màn nền khác nhau tương tự như hình 3.37 dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

a) Sử dụng các lệnh Copy (hoặc Cut) và Paste để sao chép (hoặc di chuyển) trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 3, trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Các trang chiếu được sao chép hay di chuyển sẽ có màu nền gì?

b) Thay vì sử dụng các lệnh Copy (hoặc Cut) và Paste, hãy kéo thả chuột để thay đổi thứ tự của trang chiếu. Màu nền của các trang chiếu thay đổi như thế nào?

Hãy rút ra nhận xét của riêng em.

Trả lời:

a) Sử dụng các lệnh Copy và Paste để sao chép trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 3, trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Kết quả các trang chiếu được sao chép có màu là màu của trang chiếu bên trên vị trí mới.

b) Thay vì sử dụng các lệnh Copy (hoặc Cut) và Paste, em kéo thả chuột để thay đổi thứ tự của trang chiếu. Kết quả các trang chiếu được có màu không thay đổi so với ban đầu.

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Nhận xét của em: Khi muốn thay đổi thứ tự của trang chiếu, nếu sử dụng các lệnh Copy (hoặc Cut) và Paste thì các trang chiếu sau khi thực hiện các thao tác có màu là màu của trang chiếu bên trên, còn nếu sử dụng chuột kéo thả để thay đổi thứ tự các trang chiếu thì các trang chiếu không bị đổi màu nền.

Bài 4 trang 94 sgk Tin học 9: Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã được sưu tầm về các thắng cảnh quê hương em (bài tập 6, Bài 9), hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè.

a) Sử dụng lệnh New Slide và lệnh Layout trong nhóm Slides (trên dải lệnh Home) để tạo các trang chiếu trống gồm một trang tiêu đề bài trình chiếu và các trang nội dung.

b) Nhập nội dung tiêu đề các trang chiếu theo các hình ảnh sưu tầm được. Định dạng tiêu đề các trang chiếu sao cho nổi bật, dễ đọc trên màu nền trang chiếu.

c) Sử dụng lệnh Picture trong nhóm Images (trên dải lệnh Insert) để chèn các hình ảnh thích hợp vào mỗi trang chiếu.

d) Kéo thả chuột để thay đổi vị trí, tăng giảm kích thước của các hình ảnh trên các trang chiếu để có kết quả trình bày hợp lí.

e) Lưu bài trình chiếu.

Kết quả nhận được tương tự như hình 3.38.

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Trả lời:

a) Sử dụng lệnh New Slide và lệnh Layout trong nhóm Slides (trên dải lệnh Home) để tạo các trang chiếu trống:

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

b) Nhập nội dung tiêu đề các trang chiếu theo các hình ảnh sưu tầm được. Định dạng tiêu đề các trang chiếu sao cho nổi bật, dễ đọc trên màu nền trang chiếu.

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

c) Sử dụng lệnh Picture trong nhóm Images (trên dải lệnh Insert) để chèn các hình ảnh thích hợp vào mỗi trang chiếu.

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

d) Kéo thả chuột để thay đổi vị trí, tăng giảm kích thước của các hình ảnh trên các trang chiếu để có kết quả trình bày hợp lí.

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Kết quả em sẽ được như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

e) Lưu bài trình chiếu: Trong bảng chọn File, em nháy chuột chọn Save As và thực hiện lưu bài trình chiếu lần lượt theo các bước:

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Bài 5 trang 95 sgk Tin học 9: Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Trả lời:

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu là:

- Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu.

- Có thể thực hiện các thao tác sao chép hoặc di chuyển nhanh với các trang chiếu.

Đánh giá bài viết
2 1.305
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Tin học 9 Xem thêm