Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 4

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Giải bài tập SGK Tin học 9 bài 4: Tìm hiểu thư điện tử được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 39 sgk Tin học 9: Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).

Trả lời:

- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

- Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

+ Thời gian chuyển gần như tức thời.

+ Chi phí rất thấp.

+ Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

+ Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...

Bài 2 trang 39 sgk Tin học 9: Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử. Mô hình này có điểm gì giống và khác với mô hình chuyển thư truyền thống?

Trả lời:

- Mô hình hoạt động của thư điện tử là:

+ Người gửi viết thư và ghi địa chỉ thư điện tử của người nhận.

+ Người gửi gửi thư cho máy chủ thư điện tử.

+ Máy chủ thư điện tử vận chuyển thư điện tử nhờ Internet.

+ Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

- Điểm giống và khác giữa hai mô hình:

+ Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều qua các bước gửi thư, vận chuyển thư và nhận thư.

+ Khác nhau:

Chuyển thư truyền thống

Thư điện tử

Phương tiện

Truyền tay hoặchông qua các phương tiện chuyên chở khác nhau.

Internet

Thời gian

Mất nhiều thời gian.

Gần như tức thời.

Chi phí

Tốn kém.

Chi phí thấp.

Bài 3 trang 39 sgk Tin học 9: Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời:

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải mở tài khoảng thư điện tử.

Bài 4 trang 39 sgk Tin học 9: Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử.

Trả lời:

- Hộp thư điện tử là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử.

- Địa chỉ thư điện tử là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.

Bài 5 trang 39 sgk Tin học 9: Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.

Trả lời:

Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>

Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Vì vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.

Bài 6 trang 39 sgk Tin học 9: Hãy liệt kê các thao tác làm việc với thư điện tử.

Trả lời:

Các thao tác làm việc với thư điện tử:

1. Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.

2. Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể.

3. Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.

4. Trả lời thư.

5. Chuyển tiếp thư cho một người khác.

Bài 7 trang 40 sgk Tin học 9: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

(A) www.vnexpress.net

(B) [email protected]

(C) [email protected]

Trả lời:

Đáp án: Chọn B và C

Bài 8 trang 40 sgk Tin học 9: Một người có thể có nhiều thư điện tử được không?

Trả lời:

Một người có thể có nhiều thư điện tử.

Đánh giá bài viết
1 3.345
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 9

Xem thêm