Giáo án bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

Giáo án môn Ngữ văn lớp 10 bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

Giáo án bài Khái quát lịch sử tiếng Việt với những kiến thức hữu ích có trong bài sẽ giúp các em học sinh tiếp cận được nguồn tri thức chuẩn xác nhất. Bên cạnh đó, bài giáo án điện tử môn Ngữ văn lớp 10 này còn hỗ trợ các em nhanh chóng hiểu được khái quát những tri thức cốt lõi về cội nguồn, quan hệ họ hàng của tiếng việt và quan hệ tiếp xúc giữa tiếng việt với 1 số ngôn ngữ khác trong khu vực.

Tiếng Việt: Khái quát về lịch sử Tiếng Việt

I. Mục tiêu bài học

Giúp HS:

 • Nắm được một cách khái quát nguồn gốc, các mối quan hệ họ hàng, quan hệ tiếp xúc, tiến trình phát triển của Tiếng Việt và hệ thống chữ viết của TV.
 • Thấy rõ lịch sử phát triển của TV gắn bó với lịch sử phát triển của đất nước, của dân tộc.
 • Bồi dưỡng tình cảm quý trọng TV – tài sản lâu đời và vố cùng qúy báu của dân tộc.

II. Kiến thức trọng tâm

Hiểu được nguồn gốc của TIếng Việt, quá trình hình thành và phát triển.

III. Phương tiện thực hiện

SGK, SGV, thiết kế bài học

IV. Cách thức tiến hành

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, thực hành

V. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là ẩn dụ? Cho ví dụ minh hoạ?

Trả lời:

 • Ẩn dụ: là phép so sánh ngầm, so sánh rút gọn, dựa trên pháp liên tưởng tương đồng.
 • VD: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày mặt trời đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng bảy mười chín mùa xuân..."

→ Liên tưởng hình ảnh mặt trời ngoài nói về thiên nhiên còn nói về hình ảnh của Bác Hồ. Người là vị cha già của dân tộc, một người CM lỗi lạc của đất nước. Là niềm tin, niềm hi vọng của dân tộc, cũng là Mặt trời soi sáng đường CM đến hoà bình cho quê hương dân tộc.

2. Bài mới:

Hoạt động của GV & HS Yêu cầu cần đạt

* HĐ1: GV giới thiệu sơ qua về lịch sử phát triển của TV

- Thế nào là Tiếng Việt?

- Tại sao lại có một lịch sử dày truyền thống về TV như vậy?

* HĐ2: TV trong thời kì dựng nước được phát triển như thế nào?

- TV có nguồn gốc từ đâu?

- Sự phát triển TV có mối quan hệ như thế nào đối với lịch sử đất nước?

- TV Ptriển dựa trên điều kiện gì?

- TV thuộc họ ngôn ngữ gì?

- Quan hệ họ hàng của TV?

I. Lịch sử phát triển của Tiếng Việt
 • TV là tiếng nói của dân tộc Việt - dân tộc trong đại đa số gia đình 54 dân tộc anh em trên đất nước VN.
 • Là ngôn ngữ toàn dân, dùng chính thức trong các lĩnh vực hành chính, ngoại giao, giáo dục,... sd chung trong giao tiếp.

1. TV trong thời kì dựng nước

a) Nguồn gốc TV

 • Có nguồn gốc từ tiếng bản địa.
 • Nguồn gốc và tiến tình phat triển của TV gắn bó với nguồn gốc và tiến trình phát triển của dân tộc Việt.
 • Phát triển trên nền văn minh lúa nước Đông Nam á tiền sử.
 • TV thuộc họ ngôn ngữ Nam á.

b) Quan hệ họ hàng của TV

 • Thuộc học ngộ ngữ Nam á được phân chia thành các dòng
  • Môn - Khmer (Nam Đông Dương và phụ cận Bắc Đông Dương) → là hai ngôn ngữ Môn và Khmer được lấy tên cho cách gọi chung vì là 2 ngôn ngữ sớm có chữ viết.
  • Môn-Khmer lại được tách ra thành tiếng Việt Mường chung (tiếng Việt cổ)
 • Cuối cùng tiếng Việt Mường lại được tách ra thành Tiếng Việt và Tiếng Mường
Đánh giá bài viết
16 21.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 10 Xem thêm