Giáo án bài Ôn tập phần Tiếng Việt

Giáo án Ngữ văn lớp 10

Giáo án bài Ôn tập phần Tiếng Việt giúp các em học sinh biết vận dụng lí thuyết vào thực hành đời sống ngôn ngữ giúp cho học sinh nắm vững và sử dụng tiếng Việt tốt hơn.

Giáo án bài Lập dàn ý bài văn nghị luận

Giáo án bài Các thao tác nghị luận

Ôn tập phần Tiếng Việt lớp 10

A. Mục đích yêu cầu:

1. Về kiến thức:

Giúp học sinh ôn lại các kiến thức và củng cố lại các kiến thức cơ bản, chủ yếu trong chương trình Tiếng Việt tập II lớp 10.

2. Về kĩ năng:

Ôn tập Tiếng Việt là bài học tổng kết có mục đích rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản trong dạy và học ngôn ngữ như kĩ năng tổng hợp, kĩ năng hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng cơ bản trong học Tiếng Việt như: nghe, nói, đọc, viết. Các kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành đời sống ngôn ngữ giúp cho học sinh nắm vững và sưr dụng tiếng Việt tốt hơn.

B. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 • Giáo án
 • Phương pháp dạy học phù hợp
 • Các tài liệu tham khảo liên quan đến bài học

2. Chuẩn bị của học sinh:

 • Soạn bài trước ở nhà
 • Nêu ra một vài vấn đề cần trao đổi,làm rõ

C. Công cụ trợ giúp giảng dạy:

 • Giáo án
 • Sách giáo khoa
 • Câu hỏi phát vấn
 • Hình thức dạy học phù hợp
 • Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh
 • Các phương pháp, biện pháp dạy học phù hợp với đặc trưng nội dung bài học

D. Phương pháp dạy học:

Với đặc thù của bài dạy này là một bài học mang tính chất ôn tập, tổng kết lượng kiến thức bao trùm toàn bộ chương trình Tiếng Việt lớp 10 tập II nên các phương pháp dạy học được lựa chọn là khá đa dạng nhằm đáp ứng được yêu cầu nội dung tổng kết của từng đặc trưng của bài học riêng lẻ. Nhóm phương pháp thuyết trình và nhóm phương pháp tổ chức hoạt động là hai nhóm phương pháp chủ đạo được sử dụng trong dạy học bài học này.

 • Nhóm phương pháp thuyết trình bao gồm các phương pháp nhỏ hơn như: diễn giảng, phát vấn, nêu vấn đề, làm mẫu...
 • Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động bao gồm các nhóm phương pháp nhỏ hơn như: phương pháp phân tích mẫu, rèn luyện theo mẫu, trò chơi, tình huống....

E. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Nội dung bài mới:

Tiến trình bài dạy được giảng dạy theo tiến trình của sách giáo khoa tuần tự theo các nội dung kiến thức cần ôn tập.

Đánh giá bài viết
1 1.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 10 Xem thêm