Giáo án bài Tổng kết phần văn học

Giáo án Ngữ văn lớp 10

Giáo án bài Tổng kết phần văn học giúp quý thầy cô tham khảo khi soạn giáo án, hướng dẫn các em học sinh hiểu được kiến thức về các tác phẩm trong chương trình văn học.

TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC

I. MỤC TIÊU BÀI BÀI TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC

1. Kiến thức: Cách nhìn tổng quát về nội dung và hình thức nghệ thuật của từng bộ phận văn học.|

2. Kĩ năng: So sánh giữa các bộ phận văn học ; hệ thống hóa những kiến thức đã học.

3. Về thái độ: (KNS: nhận thức, tư duy sáng tạo, giao tiếp)

II. TIẾN TRÌNH BÀI TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Đặt vấn đề: Để nhìn lại một cách tổng quát nhất về toàn bộ chương trình văn học chúng ta đã học.

Triển khai bài: 1. Văn học dân gian:

Đặc trưng:

 • TP n/ thuật ngôn từ truyền miệng.
 • S/tác tồn tại lưu truyền tập thể.
 • Gắn bó với những hoạt động khác nhau trong đời sống cộng đồng.

Thể loại:

 • Tự sự dân gian: TT, ST, CT, TT, TC, NN, Vè.
 • Trữ tình dân gian: CD-DC, TN, câu đố.
 • Sân khấu dân gian: chèo, tuồng, múa rối.

Giá trị: - Nhận thức.

 • Giáo dục.
 • Nghệ thuật.

2. Văn học viết:

 • Đặc điểm chung của văn học VN:
 • Thể hiện tư tưởng, t/c của con người Vn trong 5 mối quan hệ đa dạng: với thế giới tự nhiên, quốc gia, dân tộc, xã hội, bản thân.
 • Hai nội dung cảm hứng lớn và xuyên suốt: yêu nước và nhân đạo.
 • Ảnh hưởng truyền thống và tiếp biến văn học nước ngoài.
 • Thành phần văn học:
 • VH chữ Hán.
 • VH chữ Nôm.

III. DẶN DÒ

Chuẩn bị bài mới: Ôn tập Tiếng Việt.

Đánh giá bài viết
4 4.234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 10 Xem thêm