Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 24

Giáo án môn Vậy lý 6

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 24: Thực hành đo nhiệt độ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

Kỹ năng:

  • Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.
  • Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn theo sự thay đổi này.
  • Biết cách tổ chức và làm việc theo nhóm để đạt hiệu quả cao.

Thái độ: Có thái độ cẩn thận, trung thực và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo.

II. CHUẨN BỊ:

Mỗi nhóm: Một nhiệt kế y tế; nhiệt kế thủy ngân, một bình thủy tinh, một giá treo, một đèn cồn.

Cả lớp: Chép sẵn mẫu báo cáo thực hành vào giấy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Nhiệt kế, nhiệt giai là gì? Có mấy loại nhiệt giai? Nêu đơn vị của các loại nhiệt giai này.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

- GV: Kiểm tra việc chuẩn bị của HS ở nhà.

- GV: Kiểm tra các dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm thí nghiệm ở mỗi nhóm.

- GV: Nhắc nhở HS về thái độ cẩn thận trong khi làm thí nghiệm ở mỗi nhóm,

- HS: Đưa dụng cụ thí nghiệm và mẫu báo cáo viết sắn để trên mặt bàn cho GV kiểm tra.

- HS: Lắng nghe sự căn dặn của GV về thái độ khi tiến hành thí nghiệm.

- GV: Hướng dẫn HS theo các bước tiến hành.

+ Tìm hiểu 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế ghi vào mẫu báo cáo.

+ Đo theo tiến trình trong SGK.

- GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm I như trong SGK.

- GV: Hướng dẫn HS ghi kết quả vào báo cáo. Cho một số HS đọc kết quả. Hướng dẫn HS thảo luận về kết quả đo để rút ra nhận xét.

- GV: Chốt lại: Nhiệt độ của người bình thường từ khoảng 36,5oC đến 37,5oC.

- GV: Yêu cầu HS nhận xét và tìm ra nguyên nhân dẫn đến những kết quả đo nằm ngoài các giá trị trên.

I. ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ:

- HS: Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV.

- HS: Quan sát nhiệt kế y tế để trả lời các câu hỏi từ C1 đến C5.

- HS: làm thí nghiệm theo nhóm, theo các bước sau.

+ Phân công trong nhóm.

+ Tiến hành đo.

+ Ghi kết quả đo.

+ Thảo luận về kết quả đo.

- HS: Thảo luận về kết quả thí nghiệm để rút ra nhận xét.

- GV: Hướng dẫn HS làm TN II.

- GV: Y/cầu HS phân công người phụ trách từng công việc.

+ Nhóm trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung và vấn đề an toàn khi làm trhí nghiệm.

+ Một người theo dõi đồng hồ để đếm phút.

+ Một người theo dõi nhiệt kế để đọc nhiệt độ t.ứng với từng phút.

+ Một người ghi kết quả vào bảng.

+ Những người còn lại chịu trách nhiệm theo dõi những hoạt động trên để phát hiện sai lầm nếu có.

- GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm II như trong SGK.cách ghi kết quả vào bảng theo dõi nhiệt độ trong báo cáo và cách vẽ đồ thị.

II. ĐO NHIỆT ĐỘ CỦA NƯỚC KHI ĐUN:

- HS: Tổ chức nhóm phân công người phụ trách từng công việc cụ thể.

- HS: Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV. Từng người tiến hành nhiệm vụ của mình.

- HS: Sau khi có kết quả đo của nhóm, mỗi HS ghi kết quả vào báo cáo của mình và sử lí cá nhân các kết quả này, không trao đổi ở trong nhóm.

- GV: Hướng dẫn HS xếp lại gọn gàng các dụng cụ thí nghiệm.

Chú ý:

+ Tháo nhiệt kế ra khỏi giá và để vào hộp.

+ Đậy nắp đèn cồn.

+ Lau khô b.ghế nếu có nước đổ.

- HS: Thu dọn dụng cụ dưới sự hướng dẫn của GV.

Đánh giá bài viết
1 128
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 6 Xem thêm