Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 25: Học nhóm thật vui

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 25: Học nhóm thật vui bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu:

Bài học giúp HS biết tạo lập thói quen với tập thể và tăng hiệu quả học tập từ việc học nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành kĩ năng sống.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ:

Nêu tác dụng của cấu trúc bài thuyết trình?

1 HS trả lời. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

*HĐ1: Giới thiệu bài.

*HĐ 2: Thảo luận nhóm đôi mục Những lợi ích của việc học nhóm là gì?

-Gọi 1 HS đọc nội dung câu hỏi và bài tập.

- Cả lớp theo dõi các bài tập ở VBT.

- Thảo luận nhóm đôi và làm các bài tập

- HS trình bày kết quả, cả lớp nhận xét, bổ sung.

=> Rút ra bài học: Học nhóm giúp em tăng hiệu quả học tập và rèn tinh thần đoàn kết.

-Gọi 2 HS đọc bài học ở VBTTH.

*HĐ 3: Thảo luận nhóm đôi mục Giúp ích cho tương lai.

-Gọi 1 HS đọc tình huống và các câu hỏi.

- Cả lớp làm bài cá nhân vào VBT.

- HS trình bày kết quả, cả lớp nhận xét, bổ sung.

*HĐ4: Tập bài hát Học nhóm thật là vui

3. Tổng kết, dặn dò:

1 HS nhắc lại bài học. GV nhận xét tiết học .

Dặn dò: Học nhóm giúp em tăng hiệu quả học tập và rèn tinh thần đoàn kết.

Vì vậy các em phải có ý thức cao trong việc học nhóm.

Đánh giá bài viết
1 530
Sắp xếp theo

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Xem thêm