Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 5: Tạo cảm hứng học tập

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 5: Tạo cảm hứng học tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu:

  • Hiểu tầm quan trọng của việc tạo cảm hứng trong lớp học.
  • Thực hành các cách tạo sự hào hứng trong lớp cùng các bạn.

II. Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập, Vở thực hành kỹ năng sống, bảng phụ, tranh minh họa.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: - Hát.

2. Kt bài cũ: Yêu thương và chia sẽ

3. Bài mới: GTB: Tạo cảm hứng.

HĐ 1: Đọc truyện

- Chuyện ở lớp 3A.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và TLCH.

+ Vì sao khi bạn lớp trưởng nghỉ học, Bình và các bạn trong lớp cảm thấy mệt mỏi, không hào hứng học tập?

- GV nhận xét đánh giá.

HĐ 2:

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 và TLCH.

+ Đánh dấu x vào o ý em chọn:

*. Hình ảnh thể hiện việc tạo hào hứng học tập trong lớp học.

- GV nhận xét đánh giá.

HĐ 3:

- Yêu cầu 1 HS chủ động đứng lên hát một bài hoặc kể một câu chuyện vui cho cả lớp nghe vào đầu buổi học. Sau khi hát và kể chuyện, em cảm thấy như thế nào?

- GV nhận xét đánh giá.

(tiết 2)

Thực hành:

HĐ 4:

- Yêu cầu HS nêu:

+ Những hoạt động tạo cảm hứng trong học tập.

+ Những việc không tạo cảm hứng trong học tập.

- Yêu cầu HS hát.

4. Cũng cố:

- Y/c HS tự đánh giá trước và sau khi học bài này

- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò:

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài: Giải quyết vấn đề hiệu quả.

- HS hát.

- HS nhắc lại.

1 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm 4.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- HS nhận xét.

- HS thảo luận nhóm 2.

+ Đại diện nhóm trình bày.

x Hát tập thể

x Thảo luận nhóm

x Kể chuyện vui

- Các nhóm nhận xét bổ sung.

- HS hát hoặc kể chuyện.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS nêu:

+...

+...

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết.

- HS tự đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.

Đánh giá bài viết
8 2.082
Sắp xếp theo

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Xem thêm