Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 7: Cùng học cùng chơi

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 7: Cùng học cùng chơi bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu:

  • Hiểu tầm quan trọng của việc cùng học, cùng chơi.
  • Biết cùng học, cùng chơi, tham gia tích cực các hoạt động của trường.

II. Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập, Vở thực hành kỹ năng sống, bảng phụ, tranh minh họa.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: - Hát.

2. Ktbc: Giải quyết vấn đề hiệu quả.

3. Bài mới: -GTB: Cùng học, cùng chơi.

HĐ 1: Đọc truyện

- Câu truyện về Trường.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và TLCH.

+ Tại sao Trường không hoàn thành bài vẽ và bị điểm thấp?

+ Nếu em là bạn cùng lớp với Trường, em sẽ làm gì để giúp bạn?

- GV nhận xét đánh giá.

HĐ 2:

- Y/c HS thảo luận nhóm 2 và TLCH.

+ Đánh dấu x vào o ở hình em chọn:

+ Khi cùng học, cùng chơi, em và các bạn sẽ:

+ Những điều em nên làm để việc cùng học, cùng chơi tốt hơn:

- GV nhận xét đánh giá.

(tiết 2)

Thực hành:

HĐ 3:

*. Những việc làm giúp em cùng học, cùng chơi tốt hơn.

- Yêu cầu HS nêu:

*. Những hành động nên tránh khi cùng học, cùng chơi.

*. Những lợi ích khi em cùng học, cùng chơi.

4. Cũng cố:

- Y/c HS tự đánh giá trước và sau khi học bài này.

- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò:

- Dặn HS về nhà chuẩn bị tiết sau thực hành.

- HS hát.

- HS nhắc lại.

1 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm 4.

+ Đại diện các nhóm trình bày ý kiến.

+ ...

- HS nhận xét.

- HS thảo luận nhóm 2.

+ Đại diện nhóm trình bày.

x Vui vẽ.

x Hoàn thành công việc nhanh.

x Có nhiều ý tưởng.

x Đoàn kết, thân thiện.

x Có kĩ năng làm việc nhóm.

x Nhiệt tình tham gia.

x Động viên bạn bè.

x Chia sẽ ý kiến.

x Ghi nhận ý kiến.

- Các nhóm nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

- HS trình bày vấn đề.

(Thực hành kĩ năng sống. Trang 30).

- HS nhắc lại.

(Thực hành kĩ năng sống. Trang 31).

- HS tự đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.

Đánh giá bài viết
5 1.552
Sắp xếp theo

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Xem thêm