Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 21: Quan tâm, chăm sóc

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Giáo án Thực hành kĩ năng sống 3 bài 21: Quan tâm, chăm sóc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu:

Chủ động và biết cách quan tâm, chăm sóc người thân, bạn bè một cách tốt nhất.

II. Đồ dùng dạy học.

Vở thực hành kỹ năng sống, phiếu học tập

III. Hoạt động dạy học:

HĐ1:Hỏi thăm:

a, Lợi ích của lời hỏi thăm:

Cả lớp thảo luận theo nhóm đôi:

- Lời hỏi thăm sẽ giúp em điều gì?

HS trình bày theo nhóm, lớp nhận xét. GV kết luận ý đúng.

GV nêu bài học: Hãy hỏi thăm người thân, bạn bè xung quanh em để thể hiện sự quan tâm của em đối với mọi người, như vậy em sẽ được mọi người yêu quý.

HS đọc lại phần bài học trên.

b, Cách em hỏi thăm

- Em hỏi thăm mọi người về vấn đề gì?

- Em hãy viết lại những câu hỏi của em.

Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài và làm vào VBT (làm bài tập cá nhân)

HS trình bày kết quả bài làm. GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận

HĐ3. Củng cố, dặn dò: - HS thực hành hỏi thăm sức khỏe, việc học tập và cảm xúc hai bạn trong lớp.

Nhận xét tiết học và dặn tiết sau.

Đánh giá bài viết
1 824
Sắp xếp theo

Giáo án Kỹ năng sống lớp 3

Xem thêm