Giáo án Tiếng Việt CNGD trọn bộ lớp 1

1
TUẦN 1
(Từ ngày ... đến ngày ... năm 201..)
Thứ ba, ngày ...tháng ...năm 201...
LUYỆN VIẾT
VẼ HÌNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS vẽ được các hình nh vuông, hình tam giác, hình tròn theo đúng quy trình
- Biết vẽ hình cho các tiếng trong câu thơ, câu đồng dao, câu hát.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện viết
a. Vẽ bảng con (12 phút)
Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Vẽ trong vở tập viết (20 phút)
Bài 1
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất tên Bác Hồ
Bài 2: Nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ bồ đề
Cho ngựa ông ăn
Bài 3: Bống bống bang bang
Lên ăn cơm ng
Cơm bạc nhà ta
3. Củng cố dặn (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV hướng dẫn lại ch vẽ các hình hình
vuông, hình tam giác, hình tròn
- HS vẽ vào bảng con lần lượt từng hình
- GV quan sát chỉnh sửa để HS vẽ đúng quy trình
- HS đọc lại 2 lời ca. Hỏi:
+ Dòng 1 mấy tiếng? dòng 2 mấy tiếng?
- GV hướng dẫn HS mỗi tiếng vẽ 1 hình hình
vuông.
- GV làm mẫu trên bảng lớp
- HS vẽ vào vở tập viết
- GV hướng dẫn HS đọc 2 câu đồng dao
- GV nêu yêu cầu HS phải làm. Hỏi:
+dòng 1 mấy tiếng? phải vẽ mấy hình hình
tam giác (dòng 2, 3, 4 GV nêu câu hỏi tương tự)
- GV làm mẫu trên bảng lớp
- HS vẽ vào vở tập viết
- GV hướng dẫn HS đọc 3 câu hát. Hỏi:
+ Câu 1 phải vẽ mấy hình hình tròn
- GV làm mẫu trên bảng
- HS vẽ vào vở tập viết
- GV nhận xét giờ học
2
Thứ ngày ...tháng ...năm 201...
LUYỆN ĐỌC
TIẾNG GIỐNG NHAU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS nhận ra được c tiêng giống nhau trong 1 câu hay 1 khổ thơ.
- Biết thay các tiếng giống nhau bằng các hình giống nhau.
- Ôn lại cách nói to, nói nhỏ, nói nhẩm, nói thầm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài ( 1 phút)
2. Luyện đọc
a. Tháp Mười đẹp nhất bông sen (16 phút)
Việt Nam đẹp nhất tên Bác Hồ
Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng (16 phút)
Thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng
thơm
3. Củng cố, dặn (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS đọc lại 2 lời ca
- HS nói theo 4 mức độ
- HS tìm tiếng giống nhau trong 2 câu
- HS xếp hình thay các tiếng giống nhau
bằng các hình giống nhau
- HS đọc các tiếng giống nhau.
- GV hướng dẫn đọc 2 u ca dao
- HS nói theo 4 mức độ
- HS nêu các tiếng giống nhau
- HS xếp hình tiếng cho 2 câu, thay các
hình giống nhau vào các tiếng giống nhau
- HS đọc lại các tiếng giống nhau
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIẾT
TIẾNG GIỐNG NHAU
I. MỤC CH YÊU CÀU
- HS vẽ được hình cho các tiếng
- Biết màu giống nhau vào các tiếng giống nhau
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
a. Viết vở tập viết (12 phút)
Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS đọc 2 câu đồng dao
- HS nêu các tiếng giống nhau
Hỏi: dòng 1 vẽ mấy hình vuông? Dòng 2 vẽ
mấy hình vuông?
- HS vẽ vào vở tập viết, màu tiếng giống
3
Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Viết vở luyện viết (20 phút)
Cái cái vạc i nông
Sao mày giẫm a nhà ông hỡi
3. Củng cố dặn (2 phút)
nhau.
- GV hướng dẫn HS đọc 2 câu
- GV đọc tùng tiếng, HS v hình vào vở
luyện
- HS viết xong dòng 1, đọc lại câu 1 trên
hình. Hỏi
+ Những tiếng nào giống nhau?
- HS đọc những tiếng giống nhau, đánh dấu
những tiếng giống nhau
(nếu còn thời gian cho HS viết tiếp dòng 2,
cách làm như dòng 1)
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học
Thứ năm ngày .... tháng ...năm 201...
LUYỆN ĐỌC
TIẾNG KHÁC NHAU. THANH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS nhận ra được các tiếng khác nhau
- HS nhận biết được c dấu thanh
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thịêu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
a. Luyện tập (20 phút)
/ca/ /cà/, /ca/ /cá/, /ca/ /cả/, /ca/ /cã/, /ca/ /cạ/
Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Đọc sách giáo khoa (12 phút)
3. Củng cố dặn (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV vẽ hình 2 tiếng ca, lên bảng
- HS vẽ vào bảng con
- HS chỉ hình đọc: ca,
Hỏi: 2 tiếng này giống nhau hay khác nhau?
sao khác nhau? Tiếng ca thanh gì?
Tiếng thanh gì?
(các trường hợp còn lại làm tương tự)
- HS đọc lại bài trong SGK: nhân, lớp
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIẾT
TIẾNG KHÁC NHAU. THANH
I. MỤC DÍCH YÊU CẦU
- HS biết viết các dấu thanh
- Vẽ được các nh tiếng nguyên dấu thanh
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục trọn bộ

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục trọn bộ bao gồm bài soạn của 35 tuần học được soạn theo chương trình công nghệ giáo dục (CNGD) mới của Bộ giáo dục. Mời các thầy cô tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài giảng của mình.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục trọn bộ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt lớp 1các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
18 22.574
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

Xem thêm