Lời yêu cầu, Lời mời, Lời đề nghị trong tiếng Anh

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
A. Li yêu cu trong tiếng Anh
Chúng ta thường s dng can hoặc could để yêu cầu ai đó làm việc gì.
Ví d:
- Can you wait a moment, please?
hoc
Could you wait a moment, please. Xin ông vui lòng ch chút.
- Liz, can you do me a favour? Liz, bn có th giúp tôi được không?
- Excuse me, could you tell me how to get to the station? Xin li, anhth ch đường cho i
đến nhà ga được không?
- I wonder if you could help me. Tôi t hi không biết anh có th giúp tôi được không.
Bn nên nh rng, vi mẫu câu "Do you think (you) could...?" thưng không dùng can.
Ví d:
- Do you think you could lend me some money until next week?
Anh thy là có th cho tôi mượn ít tin cho đến tun sau đươc không?
Chúng ta cũng có th s dụng will và would đ yêu cu ai làm việc gì (nhưng can và couldvẫn
được s dng nhiều hơn).
Ví d:
- Liz, will you do me a favor? Liz, bn có th giúp tôi được không?
- Would you please be quiet? I'm trying to concentrate.
Bn vui lòng gi yên lng nhé? Tôi đang c gng tp trung.
B. Yêu cu ai một điều gì trong tiếng Anh
Để yêu cu ai mt điu gì, bn có th s dng mu câu: Can I have...? hoc Could I have...?.
Ví d:
- (in a shop) Can I have these postcards, please? (trong ca hàng) Làm ơn cho tôi xem my tm
bưu thip được không?
- (during a meal) Could I have salt, please? (trong ba ăn) Làm ơn cho tôi xin ít mui được
không?
Mẫu câu May I have ...? cũng có thể đưc s dng, tuy nhiên mu câu này ít thông dng
hơn.
- May I have these postcards, please?
C. Li xin phép và cho phép trong tiếng Anh
Để xin phép để làm mt điều gì đó, chúng ta thường s dng can, could hoc may.
Ví d:
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
- (on the phone) Hello, can I speak to Tom, please? (qua đin thoi) Alô, xin vui lòng cho tôi nói
chuyn vi Tom.
- "Could I use your phone?" "Yes, of course." "Tôi có th s dụng điện thoi của anh được
không?" "Dĩ nhiên là được."
- Do you think I could borrow your bike? Bn có th cho tôi mượn xe đạp được không?
- "May I come in?" "Yes, please do." "Tôi có th vào đưc không" ược, xin mi vào".
Để cho phép ai làm vic gì, chúng ta có th s dng can hoc may.
Ví d:
- You can use the phone hoc You may use the phone. Bn có th s dng đin thoi.
S dng may là trang trọng hơn can và could.
Ngoài ra, đ xin phép làm mt điu gì đó, chúng ta cũng có th s dng Do you mind if I ..?
hoc Is it all right/ Is it OK if I ...?
Ví d:
- "Do you mind if I use your phone?" "Sure, go ahead."
"Mình có th s dụng điện thoi ca bạn được không?" "Được, bạn dùng đi."
- "Is it all right if I come in?" "Yes, of cource." "Tôi có th vào được không?" "Đưc, tt nhiên
ri."
D. Li đ ngh trong tiếng Anh
Để đề ngh làm điều gì đó, bn có th s dng mu câu "Can I ...?
Ví d:
- "Can I get you a cup of coffee?" "Yes, that would be very nice." "Tôi pha cho bn mt ly cà
phê nhé?" "Vâng, như vậy tht tt."
- "Can I help you?" "No, it's all right. I can manage." "Tôi có th giúp cô được không" "D thôi,
không có gì đâu. Tôi có thể xoay s được."
Bạn cũng có thể s dng I'll ... đ đề nghm mt vic gì đó.
- You look tired. I'll get you a cup of coffee.
Anh trông có v mt. Tôi s pha cho anh mt tách cà phê.
E. Li đ ngh và li mi trong tiếng Anh
Để đưa ra lời đ ngh hay li mi, chúng ta có th s dng Would you like ...? (KHÔNG dùng
do you like).
Ví d:
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
- "Would you like a cup of coffee?" "Yes, please." "Bn dùng mt tách cà phê nhé?" "Vâng, vui
lòng cho tôi mt tách."
- "Would you like to come to dinner tomorrow evening?" "Yes, I'd love to." "Bn vui lòng ti
dùng ba ti vi chúng tôi ti mai nhé?" "Vâng, tôi rất vui được đến."
I'd like ... là mt cách nói lch s để din t nhng điu bn mun.
Ví d:
- (at a tourist information office) I'd like some information about hotels, please.
(ti một văn phòng hưng dn du lch) Mong anh cho tôi biết mt s thông tin v khách sn.
- (in a shop) I'd like to try on this jacket, please. (trong mt ca hàng) Vui lòng cho tôi thi áo
t này nhé.
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Lời yêu cầu, Lời mời, Lời đề nghị trong tiếng Anh

Trong cuộc sống, công việc cũng như học tập Lời yêu cầu, Lời mời, Lời đề nghị trong tiếng Anh rất thường xuyên được sử dụng. Trong bài viết này, VnDoc.com sẽ đưa ra cho các bạn kiến thức lý thuyết bổ ích dành cho bạn. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 2.147
Sắp xếp theo

    Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

    Xem thêm