Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 theo chương trình Giảm tải

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI HỌC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI NĂM Độc lập - T do - Hạnh phúc
Quận 1, ngày 08 tháng 4 năm 2020
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC 2 LỚP 5
NĂM HỌC 2019-2020
Căn cứ vào quyết định số 763/ - BDT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục
Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục phổ
thông áp dụng năm học 2019 2020;
Tiếp tục thực hiện theo ng văn số 5842/BGĐT VP, ngày 01/9/2011 về
hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông;
Thông qua hướng dẫn điều chỉnh nội dạy học cấp Tiểu học HKII, m học
2019 2020;
Khối 5 đã thống nhất các nội dung bài dạy chương trình HKII năm học 2019
2020 như sau:
MÔN TIẾNG VIỆT 5
Tuần
Tên bài dạy
Nội dung điều chỉnh hướng dẫn thực hiện theo quyết
định số 763/ QĐ- BDGĐT công văn số 5842/BGĐT
VP
Ghi chú
19
TĐ:
Người công
dân số một
- Giảm yêu cầu phân vai đọc diễn cảm đoạn kịch
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2 3 (không cần giải thích
do).
CT: Nghe-viết
Nhà yêu nước
Nguyễn Trung
Trực
-Dạy ghép nội dung tuần 20
-Làm được BT2
- HS tự viết chính tả đoạn bài nhà.
Thực hiện dạy,
không dạy bài
tuần 20
LT&C:
Câu ghép
-Làm được BT1, BT3
.
KC:
Chiếc đồng hồ
Chủ điểm «Người công dân» (tuần 19, 20, 21)
-GV chọn tiết y thực hiện tổ chức cho HS thực hành
Thực hiện dạy,
không dạy bài
tuần 20, 21
TĐ:
Người công
dân số một (tt)
-Giảm yêu cầu đọc phân vai theo các nhận vật trong đoạn
kịch.
Trả lời được các câu hỏi 1, 2 câu hỏi 3 (không yêu cầu
giải thích do).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TLV:
Luyện tập t
người (Dựng
đoạn mở bài)
-Làm được BT1, BT2.
LT&C:
Cách nối các
vế câu ghép
-Làm được BT1, BT3
TLV:
Luyện tập t
người (Dựng
đoạn kết bài)
-Làm được BT1, BT2.
20
TĐ:
Thái Trần
Thủ Độ
-Trả lời được các câu hỏi trong SGK
LT&C:
MRVT:
Công dân
- Ghép thành ch đề với nội dung tuần 21 (Chủ đề Công
dân)
-Làm được BT2+ BT3 trang18, BT2+ BT3 trang 28
Thực hiện dạy,
không dạy bài
tuần 21
TĐ:
Nhà tài trợ đặc
biệt của Cách
mạng
Trả lời được các câu hỏi 1, 2
TLV:
Tả người
(Kiểm tra viết)
Ra đề phù hợp
với địa phương
LT&C:
Nối các vế câu
ghép bằng
quan hệ từ
-Làm được BT1, BT3.
-
TLV:
Lập chương
trình hoạt
động
-Xây dựng được chương trình liên hoan văn nghệ của lớp
chào mừng ngày 20/11 (theo nhóm).
21
TĐ:
Trí dũng song
toàn
-Trả lời được các câu hỏi trong SGK
CT:
Nghe -viết
Trí dũng song
toàn
-Làm được BT(2) a/b
-HS tự viết chính tả đoạn bài nhà.
-Dạy ghép nội dung tuần 22
Thực hiện dạy,
không dạy bài
tuần 22
TĐ:
Tiếng rao đêm
-Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3
TLV:
Lập chương
trình hoạt động
-Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt
động gợi ý trong SGK
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
LT&C:
Nối các vế câu
ghép bằng
quan hệ từ
- Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ
làm BT 2, 3 phần Luyện tập.
TLV:
Trả bài văn tả
người
-Biết sửa lỗi viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại
một đoạn văn cho hay hơn.
22
TĐ:
Lập làng giữ
biển
-Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3
LT&C:
Nối các vế câu
ghép bằng
quan hệ từ
Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ
làm BT 2, 3 phần Luyện tập.
KC:
Ông Nguyễn
Khoa Đăng
Chủ điểm
«Vì cuộc sống thanh bình» (tuần 22, 23, 24)
-GV chọn tiết y thực hiện tổ chức cho HS thực hành
Thực hiện dạy,
không dạy bài
tuần 23, 24
TĐ:
Cao Bằng
Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc ít nhất 3 khổ thơ.
HS tự học thuộc lòng nhà.
TLV:
Ôn tập văn kể
chuyện
-Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kể chuyện
LT&C:
Nối các vế câu
ghép bằng
quan hệ từ
Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ
làm BT 2, 3 phần Luyện tập.
TLV:Kể
chuyện (Kiểm
tra viết)
-Viết được một bài văn kể chuyện theo gợi ý trong SGK.
23
TĐ:
Phân xử tài
tình
-Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
CT:
Nhớ-viết:
Cao Bằng
-
HS tự viết chính tả đoạn bài nhà.
Dạy ghép nội dung
tuần 24
-Làm được BT2, BT3
Thực hiện dạy,
không dạy bài
tuần 24
TĐ:
Chú đi tuần
- HS tự học thuộc lòng nhà.
- Trả lời được các câu hỏi 1, 3; học thuộc lòng những câu
thơ yêu thích
TLV:
Lập chương
trình hoạt động
-Lập được một chương trình hoạt động (theo gợi ý trong
SGK).
LT&C:
Nối các vế câu
ghép bằng
quan hệ từ
Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ
làm BT 2, 3 phần Luyện tập..

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 theo chương trình Giảm tải chuẩn của Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau:Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 5 sau đây:

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 5 các môn học

Tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch lớp 5

Đánh giá bài viết
16 22.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử lớp 5 Xem thêm