Sinh con thứ 3 - Ebook

Sinh con thứ ba là một vấn đề thật tế nhị, khi có 2 con trai hoặc 2 con gái... và các hệ quả sau khi có con, nhất là có liên quan đến công việc, luật pháp và các qui định của nhà nước…

Trong một ngày vào đầu xuân 2010, có một người nhờ tôi tìm hiểu… Tôi lên mạng và đọc đựơc những kiến thức khá thú vị… Những kiến thức đó, tôi tập hợp thành một cuốn ebooks và chia sẻ cho mọi người, hy vọng có thể giúp ích cho một người nào đó.

Nguyễn Anh Khường

Đánh giá bài viết
2 2.201
Kinh tế - Xã hội Xem thêm