Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H9N là

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H9N là được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là đáp án hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi ứng với C4H9N có bao nhiêu đồng phân amin. Từ đó bạn đọc nắm được các đồng phân, vận dụng vào làm các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo. 

>> Mời các bạn tham khảo thêm nội dung liên quan:

1. Công thức cấu tạo của C4H11N và gọi tên

Các đồng phân là:

  • Amin C4H11N có 4 đồng phân amin bậc 1

CH3 - CH2 – CH2 – CH2– NH2: Butan – 1 - amin

CH3 – CH(CH3)CH2NH2: 2 – metylpropan – 1- amin

CH3 – C(NH2)(CH3) – CH3: 2 – metylpropan – 2- amin

CH3 – CH2 – CH(NH2) – CH3: Butan – 2- amin

  • Amin C4H11N có 3 đồng phân anmin bậc 2: 

CH3 – CH2 – CH2 – NH – CH3: N-metylpropan-1-amin

CH3 – CH(CH3) – NH – CH3: N-metylpropan-2-amin

CH3 – CH2 – NH - CH2 – CH3: Đimetyl amin

  • Amin C4H11N có 1 đồng phân anmin bậc 3

(CH3)2 – N – C2H5: N,N-đimetyletanamin

2. Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 7

B. 5

C. 8

D. 6

Đáp án C

3. Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Số amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 7

B. 5

C. 8

D. 6

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C4H11N là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án
Đáp án A

Amin C4H11N có 4 đồng phân amin bậc 1

CH3 - CH2 – CH2 – CH2– NH2

CH3 – CH(CH3)CH2NH2

CH3 – C(NH2)(CH3) – CH3

CH3 – CH2 – CH(NH2) – CH3

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A. CH3 – CH2 – NH - CH2 – CH3

B. CH3 – CH2 – CH(NH2) – CH3

C. C2H5-NH2

D. (CH3)2 – N – C2H5

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. Metylamin

B. Trimetylamin

C. Đimetylamin

D. Phenylamin

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch benzylamin trong nước làm quỳ tím hóa xanh.

B. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol.

C. Ứng dụng của axit glutamic dùng làm mì chính.

D. Tripanmitin là chất lỏng ở điều kiện thường.

Xem đáp án
Đáp án A

Xem xét các phát biểu:

Thủy phân vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

sản phẩm thu được là muối và anđehit, không có ancol → phát biểu B sai.!

dùng làm mì chính là muối mononatri gluconat ≠ axit glutamic → C sai.!

tripanmitin là chất béo no → là chất rắn ở điều kiện thường → D sai.!

benzylamin C6H5CH2NH2 ≠ phenylamin C6H5NH2;

dung dịch benzylamin làm quỳ tím chuyển màu xanh → phát biểu A đúng.

........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H9N là là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 9.784
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm