Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức có đáp án

Mã số: 11316. Đã có 32.451 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật viên chức

VnDoc mời các bạn tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức được biên soạn và đăng tải chi tiết kèm theo đáp án nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện thi tuyển công chức 2019 đạt kết quả cao.

Phạm vi điều chỉnh luật viên chức
Viên chức là gì?
Viên chức quản lý là gì?
Đạo đức nghề nghiệp là gì?
Quy tắc ứng xử
Tuyển dụng
Hợp đồng làm việc
Hoạt động nghề nghiệp của viên chức
Hoạt động nghề nghiệp của viên chức gồm mấy nguyên tắc
Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
Có mấy nguyên tắc quản lý viên chức
Nguyên tắc quản lý viên chức
Vị trí việc làm là gì?
Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Chính phủ quy định
Chức danh nghề nghiệp là gì?
Cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp.
Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?
Viên chức có mấy quyền về tiền lương và là những quyền nào
Bắt đầu ngay
38 32.451