Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World

Tiếng Anh 9 Unit 9: English In The World

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh Unit 9 lớp 9 phần Ngữ âm (Phonics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án liên quan đến phần Từ mới tiếng Anh Unit 9 lớp 9 giúp các em kiểm tra cách phát âm cũng như cách đánh trọng âm của những từ vựng đã xuất hiện trong bài hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh 9 Unit 9 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nhắc lại quy tắc đánh trọng âm cũng như phiên âm từ mới Unit 9 tiếng Anh lớp 9 mới hiệu quả.

Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined

Question 1:

A. passed

B. watched

C. learned

D. washed

Question 2:

A. proud

B. noun

C. found

D. would

Question 3:

A. needed

B. washed

C. worked

D. stopped

Question 4:

A. attention

B. question

C. population

D. education

Question 5:

A. who

B. which

C. whom

D. why

Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.

Question 6:

A. depend

B. agree

C. teacher

D. enjoy

Question 7:

A. happen

B. enjoy

C. embroider

D. attend

Question 8:

A. answer

B. suggest

C. picture

D. visit

Question 9:

A. student

B. receive

C. explore

D. destroy

Question 10:

A. alone

B. advise

C. affect

D. singer

Question 11:

A. panel

B. every

C. convenience

D. power

Question 12:

A. biogas

B. renewable

C. plentiful

D. relative

Question 13:

A. excellent

B. amount

C. alternative

D. increase

Question 14:

A. reduce

B. hardship

C. people

D. money

Question 15:

A. decorate

B. delicious

C. decisive

D. construction

ĐÁP ÁN

1 - C 2 - D 3 - A 4 - B 5 - A
6 - C 7 - A 8 - B 9 - A 10 - D
11 - C 12 - B 13 - B 14 - A 15 - A

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm