Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 tổng hợp nhiều đề tham khảo hay, chất lượng được VnDoc.com sưu tầm gửi đến các bạn, nhằm giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức đã học.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Cho hình vẽ: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

a. Số hình vuông có trong hình vẽ là:

A. 4

B. 5

C. 6

b. Số hình tam giác có trong hình vẽ là:

A. 4

B. 5

C. 6

Câu 2. Cho phép tính: 53 – 36. Kết quả của phép tính trên là: (0,5 điểm)

A. 27

B. 17

C. 7

Câu 3. 14kg + ... kg = 32kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 22kg

B. 18kg

C. 28kg

Câu 4. Kết quả của phép cộng 18 + 17 là: (0,5 điểm)

A. 25

B. 35

C. 21

II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

53 – 23

60 – 27

83 – 26

74 – 35

Câu 6. Tìm x: (2 điểm)

a. x – 29 = 58

b. 63 – x = 41

c. x + 25 = 63

d. 35 + x = 61

Câu 7. Lan hái được 46 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa? (2 điểm)

Câu 8. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13? (1 điểm)

Câu 9. (0,5 điểm)

Hình vẽ sau có: ……. hình tam giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Câu 1.

a. B. 5

b. C. 6

Câu 2. B. 17

Câu 3. B. 18kg

Câu 4. B. 35

II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 5.

53 – 23 = 30

60 – 27 = 33

83 – 26 = 57

74 – 35 = 39

Câu 6.

a. x – 29 = 58

x = 58 + 29

x = 87

b. 63 – x = 41

x = 63 - 41

x = 22

c. x + 25 = 63

x = 63 - 25

x = 38

d. 35 + x = 61

x = 61 - 35

x = 26

Câu 7.

Mai hái được số bông hoa là:

46 - 8 = 38 (bông hoa)

Đáp số: 38 bông hoa.

Câu 8. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13.

13 = 7 + 6 = 8 + 5 = 9+ 4

=> Số cần tìm là 94.

Câu 9.

Hình vẽ có 4 hình tam giác.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = ..... c. 2 + 9 =......

b. 14 – 6 = .... d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16

b. 5 + 7 = 12

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ dm

A. 18 dm B. 28 dm C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. x = 10 B. x = 0 C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình

b. Có bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ..... của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 ....... c, 17 - 8 = 9 .........

b, 24 -6 = 18 ....... d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25 94 - 57 53 + 19 100 - 59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80 b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ hay.......giờ chiều 24 giờ hay ........giờ đêm

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Ngày 19 - 5 là thứ .........

-Trong tháng 5 có.... ngày chủ nhật. Đó là những ngày .................

- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày ... . Tuần sau, thứ năm là ngày....

- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ....... ngày.

Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44 B. 45 C. 46 D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8 B. 9 C. 10 D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28 B. 91 C. 95 D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14 B. 15 C. 86 D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + 20 = 48 x – 22 = 49

……………….. .............................

……………….. .............................

……………….. .............................

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + 20 = 48 x – 22 = 49

……………….. .............................

………………... ...........................

Bài 4: Điền dấu >; <; = (1 điểm)

13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem lịch rồi cho biết:

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

- Tháng 11 có …… ngày.

- Có …… ngày chủ nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ giác.

6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..

15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

37 đề thi học kì 1 môn Toán

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

+

=

100

-

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36

27 + 63

54 - 38

88 - 49

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 2) (2đ) Tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kg đường, trong đó buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?

A. 68 A. 26

B. 78 B. 15

C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:

Đề thi học kì 1 lớp 2

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu bằng số bị trừ

Đề thi học kì 1 lớp 2

8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

Chín mươi chín

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57

92 – 75

43 + 57

92 – 75

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 lớp 2

Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

9. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

Số hạng

27

25

32

Tổng

60

82

Số bị trừ

11

64

90

Số trừ

4

34

Hiệu

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 = b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình cân nặng 28 kg, An nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng bao nhiêu ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) Một ngày có ………. giờ

b) 15 giờ hay ……….giờ chiều

c) Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là …. giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

10. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất

Ngoài 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
1.262 839.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm