640 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán

Câu hỏi và bài tập Trắc nghim Toán 10 Học kì 1
PHẦN I. ĐẠI SỐ
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
BÀI 1: MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN
1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?
a) 15 là số nguyên tố; b) a + b = c;
c) x
2
+ x =0; d) 2n + 1 chia hết cho 3;
2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “14 là số nguyên t” là mệnh đề:
a) 14 là số nguyên tố; b) 14 chia hết cho 2;
c) 14 không phải hợp số; d) 14 chia hết cho 7;
3. Câu nào sau đây sai ?
a) 20 chia hết cho 5; b) 5 chia hết cho 20;
c) 20 là bội số của 5; d) Cả a, b, c đều sai;
4. Câu o sau đây đúng ? : Mệnh đề phủ định của mnh đề :
5 + 4 = 10” là mệnh đề:
a) 5 + 4 < 10; b) 5 + 4 > 10;
c) 5 + 4 10; d) 5 + 4 10;
5. Trong các câu sau, câu nào không phi là mệnh đề ?
a) 5 +2 =8; b) x
2
+ 2 > 0;
c)
4 17 0
; d) 5 + x =2;
6. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?
a) Nếu “5 > 3” thì “7 > 2”;
b) Nếu “5 > 3” thì “2 > 7”;
c) Nếu “ > 3” thì < 4”;
d) Nếu “(a + b)
2
= a
2
+ 2ab + b
2
” thì “x
2
+ 1 >0”.
7. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?
a) Nếu “33 là hợp số” thì “15 chia hết cho 25”;
b) Nếu “7 là số nguyên tốt 8 là bội số của 3”;
c) Nếu “20 là hợp số” thì “6 chia hết cho 24”;
d) Nếu “3 +9 =12” thì “4 > 7”.
Trang 1
Câu hỏi và bài tập Trắc nghim Toán 10 Học kì 1
8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mnh đề đảo đúng ?
a) Nếu a và b chia hết cho c t a + b chia hết cho c;
b) Nếu hai tam giác bắng nhau thì có diện tích bằng nhau;
c) Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9;
d) Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5.
9. Trong các mệnh đề tương đương sau đây, mnh đề nào sai ?
a) n là số nguyên l n
2
là số lẻ;
b) n chia hết cho 3 tổng các chữ số của n chia hết cho 3;
c) ABCD là hình chữ nhật AC = BD;
d) ABC là tam gc đều AB = AC và .
10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?
a) < 2
2
< 4; b) < 4
2
< 16;
c)
5.2232523
; d)
5).2(23)2(523
.
11. Xét câu : P(n) = “nchia hết cho 12”. Với g trnào của n sau đây
t P(n) là mệnh đề đúng ?
a) 48 ; b) 4 ; c) 3 ; d) 88 ;
12. Với giá trị thức nào của biến x sau đây thì mệnh đề chưa biến
P(x) = “x
2
3x + 2 = 0” trở thành mt mệnh đề đúng ?
a) 0 ; b) 1 ; c) 1 ; d) 2 ;
13. Mệnh đề chứa biến : “x
3
3x
2
+2x = 0” đúng với g trị của x là?
a) x = 0, x = 2; b) x = 0, x = 3;
c) x = 0, x = 2, x = 3; d) x = 0, x = 1, x = 2;
15. Với số thực x bất k, mệnh đề nào sau đây đúng ?
a) x, x
2
16 x 4 ; b) x, x
2
16 4 x 4;
c) x, x
2
16 x 4, x 4; d) x, x
2
16 4 < x < 4 ;
0
60A
ˆ
Trang 2
14. Cho hai mệnh đề: A = x R: x
2
1 0”, B = n Z: n = n
2
”.
Xét tính đúng, sai của hai mệnh đề A và B ?
a) A đúng, B sai ; b) A sai, B đúng ;
c) A ,B đều đúng; d) A, B đều sai ;
Câu hỏi và bài tập Trắc nghim Toán 10 Học kì 1
16. Cho x là số thực, mệnh đề nào sau đây đúng ?
a) x, x
2
> 5 x >
5
hoặc x < –
5
;
b) x, x
2
> 5
< x <
5
;
c) x, x
2
> 5 x >
;
d) x, x
2
> 5 x
hoặc x
5
;
17. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?
a) x R, x > x
2
;
b) x R,
3x3x
;
c) n N, n
2
+ 1 không chia hết cho 3;
d) a Q , a
2
= 2.
18. Trong các câu sau đây câu nào sai ?
a) Phủ định của mệnh đề n N*, n
2
+ n +1 là số nguyên t
mệnh đề n N*, n
2
+ n +1 là hợp số”;
b) Phủ định của mệnh đề “x R, x
2
> x +1 ” là mệnh đề
x R, x
2
x +1”;
c) Phủ định của mệnh đề x Q, x
2
= 3 mệnh đề
x Q, x
2
3”;
d) Phủ định của mệnh đ m Z,
3
1
1m
m
2
” là mệnh đề
m Z,
3
1
1m
m
2
”.
19. Trong các câu sau đây câu nào sai ?
a) Phủ định của mệnh đề x Q, 4x
2
1 = 0 là mệnh đề
x Q, 4x
2
1 > 0 ”;
b) Phủ định của mệnh đề “n N, n
2
+1 chia hết cho 4” là mnh đề
n N, n
2
+1 không chia hết cho 4”;
c) Phủ định của mệnh đề x R, (x 1)
2
x –1 là mệnh đề
x R, (x 1)
2
= (x –1) ”;
d) Ph định của mệnh đề n N, n
2
> n mệnh đề
n N, n
2
< n ”;
Trang 3

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán

640 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc đã chia sẻ trên đây 640 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài 640 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm