Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Số 2

Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 số 2

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm học 2018 - 2019 số 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề 6

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả hoặc trả lời đúng

a. Cho số lớn là 54, số bé là 9, ta nói

A. Số lớn gấp 6 lần số bé

B. Số lớn gấp 5 lần số bé

C. Số lớn gấp số bé 45 đơn vị

2. Năm 2008 có 366 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày; vậy năm này có:

A. 52 tuần lễ

B. 52 tuần lễ và 2 ngày

C. 52 tuần lễ và 1 ngày

3. Ghi Đ hoặc S

a) 37 – 5 x 5 = 12

b )180 + 30 : 6 = 35

c) 1kg > 900g + 5g

3. a) Đặt tính rồi tính:

105 x 7

………………..

………………..

………………..

72 : 6

………………..

………………..

………………..

283 : 9

………………..

………………..

………………..

b)Tính giá trị biểu thức:

369 – 48 : 2

………………..

………………..

4. Bác Tư thu hoạch xoài, cây thứ nhất thu được 98kg, cây thứ hai thu được 70kg. Tất cả số xoài đó bác chia vào 8 sọt để chở đi bán. Hỏi mỗi sọt có bao nhiêu ki-lô-gam xoài ?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

5. Hàng ngày, ở trường, em ra về lúc 16 giờ 30 phút. Nhìn đồng hồ và cho biết còn bao nhiêu phút nữa em mới được ra về?

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đề 7

1. Đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng

72 : x = 8

x = 8 x = 9 x = 10

2. Một số chia cho 9 được thương là 4 và số dư là 3. Số đó là:

36 39 40

3. Con lợn to nặng 72kg, con lợn bé nặng 8kg. Con lợn to nặng gấp số lần con lợn bé là:

8 lần 9 lần 10 lần

4. 1/6 của 30m là:

5m 6m 24m

II. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

1.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

2.

a) 38 – 5 x 5 = 13

b) 30 + 60 x 2 = 150

c) 18 : 6 + 30 = 60

d) 12 + 7 x 9 = 171

3. Mỗi hình có số ô vuông được tô là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

II. Giải toán

1. Có 360 quyển sách xếp đều vào 3 tủ, mỗi tủ có 5 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Hình bên có mấy hình tam giác, hình tứ giác?

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Có…… hình tam giác

Có……hình tứ giác

>>> Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Số 1

Đề 8

1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

6m =…………..dm 9m9cm = …………cm

b) Mỗi giờ có 60 phút thì 1/6 giờ có ……phút

2. Mỗi bài tập dưới đây nêu kèm một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 8 gấp lên 6 lần, rồi bớt 18 thì được:

A.30 B.20 C.32 D.48

b) Hình bên có mấy hình tam giác?

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A.5 B.6 C.7 D.8

3. Tính nhẩm:

8 x 8 = …

36 : 9 = …

5 x 7 = …

72 : 8 = …

4. Đặt tính rồi tính:

258 + 429

……………..

……………..

……………..

827 – 319

……………..

……………..

……………..

108 x 7

……………..

……………..

……………..

635 : 5

……………..

……………..

……………..

5. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

6. Tìm y:

y – 300 = 258

……………..

……………..

y : 7 = 6

……………..

……………..

7. Một nông trại nuôi gà có 438 con. Người ta đã tiêm phòng 1/6 số gà đó. Hỏi nông trại còn lại bao nhiêu con gà chưa tiêm phòng ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đề 9

Phần 1

1. Điền số thích hợp vào ô trống:

a)

Số đã cho

45

Giảm 5 lần

Bớt 5 đơn vị

Gấp 4 lần

b)

Số bị chia

63

48

Số chia

7

Thương

6

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng, trả lời đúng:

a) 1/8 số ô vuông có trong hình bên là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A.3 B.8 C.2

b) Cha 36 tuổi, con 6 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha?

A. 1/30 B.1/6 C. 1/36

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính:

108 x 6

…………….

…………….

…………….

329 x 3

…………….

…………….

…………….

96 : 4

…………….

…………….

…………….

725 : 6

…………….

…………….

…………….

2. Điền dấu >;<; =

500g + 8g … 580

1kg … 950g + 50g

350g – 40g … 300g

3. Lớp 3B có 4 tổ học sinh. Tổ một có 8 học sinh, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 học sinh. Hỏi lớp 3B có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

… : 9 x 5 = 0

>>> Bài tiếp theo: Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Số 3

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 số 2. Ngoài Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2018 - 2019 số 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
36 10.144
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm