Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm học 2019-2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

SỞ GD- ĐT ………

TRƯỜNG THPT……

Họ và tên:………………………...

Lớp:………..SBD:……………….

ĐỀ KIỄM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC….

--------------------------------------

MÔN: HÓA HỌC LỚP 12

Thời gian làm bài:45 phút;

Cho: H=1, C= 12, N=14, O=16, , Cl=35,5, Br=80, Cr=52, S=32, P=31, Na=23, K=39, Ca=40, Mg=24, Ba=137, Fe=56, Al=27, Li=9, Rb=88, Pb=207,Ag=108, Cu=64

01. Vật liệu nào sau đây dùng đúc tượng?

A. Ca(NO3)2

B. CaO

C. CaCO3

D. CaSO4

02. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anod và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối là:

A. RbCl

B. LiCl

C. KCl

D. NaCl

03. Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 600ml dung dịch Ca(OH)2 0,01M thì thu được 0,4g kết tủa. Giá trị của V là

A. 89,6ml hoặc 179,2ml

B. 44,8ml

C. 896ml

D. 44,8ml hoặc 89,6ml

04. Quặng đôlômit có công thức:

A. CaCO3.MgCO3

B. SiF4HF

C. 3NaFAlF3

D. CaCO3.Na2CO3

05. Khi cho luồng khí hidro ( có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3 , Fe2O3, BaO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm

A. Al2O3, Fe, BaO

B. Al2O3, Fe2O3,Ba

C.Al2O3, Fe, Ba

D. Al, Fe, Ba

06. Cho 4,65 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với HNO3 loãng dư, thu điện 2,688 lít khí NO ( đktc). Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là

A. 2,7 gam và 1,95 gam

B. 1,4 gam và 2,25 gam

C. 1,35 gam và 3,3 gam

D. 2,05 gam và 2,6 gam

07. Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời và làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Ca(OH)2

B. NaCl

C. Na2CO3

D. H2SO4

08. Cho phương trình phản ứng: aFeO + b HNO3 --> c Fe (NO3)3 + d NO + e H2O

Tổng (a+ b) của hệ số tối giản phương trình trên là

A. 13

B. 14

C. 9

D. 16

09. Cho các dung ḍch sau: NaHCO3, NaOH, HCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, Fe2(SO4)3. Có mấy chất tác dụng với dung dịch Ba(OH)2?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

10. Dụng cụ làm bằng chất nào sau đây không dùng để đựng dung dịch nước vôi

A. nhôm

B. đồng

C. bạc

D. sắt

Mời các bạn cùng tải về file để xem đầy đủ nội dung của đề

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lơp 12...

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm