Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán có đáp án, bám sát đề minh họa

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ SỐ 01
(Đề thi 06 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PH THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1 (NB) Trong mặt phẳng cho tập hợp
P
gồm 10 điểm phân biệt trong đó không 3 điểm
nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp
P
A.
3
10
C
. B.
3
10
. C.
3
10
A
. D.
7
10
A
.
Câu 2 (NB) Cho một cấp số cộng có
4
2u
,
2
4u
. Hỏi
1
u
và công sai
d
bằng bao nhiêu?
A.
1.d
B.
1
1u
1.d
C.
1
5u
1.d
D.
1
1u
1.d
Câu 3 (NB) Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
; 1
. B.
0;1
. C.
1;0
. D.
;0
.
Câu 4 (NB) Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A.
1x
B.
1x
C.
0x
D.
0x
Câu 5 (TH) Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Hàm số không có cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại
0x
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
5x
. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
1x
.
Câu 6 (NB) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
3
x
y
x
-
=
+
A.
2x =
. B.
3x = -
. C.
1y = -
. D.
3y = -
.
Câu 7 (NB) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
x
y
O
A.
2
1y x x= - + -
. B.
3
3 1y x x= - + +
. C.
4 2
1y x x= - +
. D.
3
3 1y x x= - +
.
Câu 8 (TH) Đồ thị hàm số
4 2
2y x x
cắt trục
Oy
tại điểm
A.
0;2A
. B.
2;0A
. C.
0; 2A
. D.
0;0A
.
Câu 9 (NB) Cho
a
là số thực dương bất kì. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
3
1
log log
3
a a
. B.
log 3 3loga a
.
C.
1
log 3 log
3
a a
. D.
3
log 3loga a
.
Câu 10 (NB) Tính đạo hàm của hàm số
6
x
y
.
A.
6
x
y
. B.
ln66
x
y
. C.
6
ln6
x
y
. D.
1
.6
x
y x
.
Câu 11 (TH) Cho số thực dương
x
. Viết biểu thức
3
5
3
1
.P x
x
=
dưới dạng lũy thừa cơ s
x
ta
được kết quả.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
19
15
P x=
. B.
19
6
P x=
. C.
1
6
P x=
. D.
1
15
P x
-
=
Câu 12 (NB) Nghiệm của phương trình
1
1
2
16
x
có nghiệm là
A.
3x
. B.
5x
. C.
4x
. D.
3x
.
Câu 13 (TH) Nghiệm của phương trình
4
log 3 2 2x
A.
6x
. B.
3x
. C.
10
3
x
. D.
7
2
x
.
Câu 14 (NB) Họ nguyên hàm của hàm số
2
3 sinf x x x
A.
3
cosx x C
. B.
6 cosx x C
. C.
3
cosx x C
. D.
6 cosx x C
.
Câu 15 (TH) Tìm họ nguyên hàm của hàm s
3
e
x
f x
.
A.
3 1
e
d
3 1
x
f x x C
x
. B.
3
d 3e
x
f x x C
.
C.
3
d ef x x C
. D.
3
e
d
3
x
f x x C
.
Câu 16 (NB) Cho m s
f x
liên tục trên
thỏa mãn
6
0
7f x dx
,
10
6
1f x dx
. Giá tr
của
10
0
I f x dx
bằng
A.
5I
. B.
6I
. C.
7I
. D.
8I
.
Câu 17 (TH) Giá trị của
2
0
sin xdx
bằng
A. 0. B. 1. C. -1. D.
2
.
Câu 18 (NB) Số phức liên hợp của số phức
2 z i
A.
2 z i
. B.
2 z i
. C.
2 z i
. D.
2 z i
.
Câu 19 (TH) Cho hai số phức
1
2 z i
2
1 3 z i
. Phần thực của số phức
1 2
z z
bằng
A.
1.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 20 (NB) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
1 2z i
là điểm nào dưới đây?
A.
1; 2Q
. B.
1; 2P
. C.
1; 2N
. D.
1; 2M
.
Câu 21 (NB) Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng.
A.
6
. B.
8
. C.
4
. D.
2
.
Câu 22 (TH) Cho khối chóp có thể tích bằng
3
32cm
và diện tích đáy bằng
2
16 .cm
Chiều cao của
khối chóp đó là

Bộ đề thi thử môn Toán theo cấu trúc đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2021 đã được Bộ GD&ĐT công bố. Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, VnDoc giới thiệu tới các em Bộ đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán. Tài liệu bao gồm 6 đề thi khác nhau, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Toán. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm:

Đề chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, việc luyện đề là rất quan trọng với các em học sinh. Nhằm mang đến nguồn tài liệu ôn thi phong phú và hữu ích, VnDoc giới thiệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
33 23.468
Sắp xếp theo

  Thi THPT Quốc gia môn Toán

  Xem thêm