Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình củng cố kiến thức bài học, làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sử 12 khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm về Bước phát triển mới của cuốc kháng chiến toàn quốc chống Pháp trong môn Lịch sử lớp 12 bài 19 như đối nội, đối  ngoại của Việt Nam, hành lang Đông - Tây.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953)

Câu 1. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là:

A. Trung Quốc.

B. Lào.

C. Liên Xô.

D. Tiệp Khắc.

Câu 2. "Hành lang Đông - Tây" do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh nào dưới dây?

A. Hà Nội.

B. Tỉnh Sơn La.

C. Tỉnh Quảng Ninh.

D. Tỉnh Hoà Bình.

Câu 3. Dân tộc ta kháng chiến chống Pháp và quân can thiệp Mĩ khi nào?

A. Năm 1945. B. Năm 1946.

C. Năm 1949 D. Năm 1950.

Câu 4. Làng kháng chiến Vật Lại thuộc tỉnh nào ?

A. Quảng Bình. B. Sơn Tây.

C. Hải Dương. D. Tây Nguyên.

Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Hồ Chủ Tịch: "Chúng ta càng đánh, chính quyền nhân dân càng thêm vững chắc, tinh thần quân dân ngày càng cao, các lực lượng ... trên thế giới càng ủng hộ nhiệt liệt".

A. Cách mạng.

B. Yêu chuông hoà bình.

C. Xã hội chủ nghĩa.

D. Hoà bình và dân chủ.

Câu 6. Nhân vật tiêu biểu trong phong trào phản đối cuộc chiến tranh mà Pháp đeo đuổi ở Đông Dương là:

A. Pôn-múyt. B. F. Mít-tơ-răng

C. Ra-ma-điê. D. Raymôngđien.

Câu 7. Chiến dịch Biên giới có gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

A. Là chiến dịch lớn đầu tiên do ta chủ động mở.

B. Là chiến dịch có sự phối hợp giữa chiến trường chính và các chiến trường cả nước.

C. Là chiến dịch áp dụng phương thức hợp đồng tác chiến lớn giữa các binh chủng.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 8. Hệ thống phòng thủ của Pháp trên đường số 4 được bố trí theo trình tự nào?

A. Cao Bằng ⇒ Thất Khê ⇒ Đông Khê ⇒ Na Sầm.

B. Cao Bằng ⇒ Đông Khê ⇒ Thất Khê ⇒ Na Sầm.

C. Cao Bằng ⇒ Đông Khê ⇒ Na Sầm ⇒ Thất Khô.

D. Cao Bằng ⇒ Thất Khe ⇒ Na Sầm ⇒ Đông Khê.

Câu 9. Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận đánh tiêu diệt cứ điểm Đông Khê ngày 17/9/1950?

A. La Vân Cầu.

B. Trừ Văn Thố.

C. Phan Đình Giót.

D. Trần Cừ.

Câu 10. Để chiếm lại Đông Khê, Pháp đã thực hiện "cuộc hành quân kép". Đó là những cuộc hành quân nào

A. Cuộc hành quân lên Thái Nguyên và cuộc hành quân từ Cao Bằng về Đông Khê.

B. Cuộc hành quân lên Thái Nguyên và cuộc hành quân từ Thất Khê lên Cao Bằng.

C. Cuộc hành quân từ Cao Bằng về Đông Khê và cuộc hành quân từ Thất Khê lên Đông Khê.

D. Cuộc hành quân từ Thất Khê lên đón quân ở Cao Bằng về chiếm lại Đông Khê và cuộc hành quân lên Thái Nguyên.

Câu 11. Chiến thắng Biên giới 1950 có ý nghĩa gì?

A. Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta về nghệ thuật tổ chức chiến dịch và tổ chức tác chiến tập trung.

B. Đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến, ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính.

C. Là chiến thắng lớn, có tác dụng có vũ, động viên quân dân cả nước tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tiền đồ của cuộc kháng chiến.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 12. Chiến dịch Biên giới diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ ngày 16/9/1950 đến ngày 19/10/1950.

B. Từ ngày 16/9/1950 đến ngày 22/10/1950.

C. Từ ngày 5/10/1950 đến ngày 18/10/1950.

D. Từ ngày 15/10/1950 đến ngày 22/10/1950.

Câu 13. Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào?

A. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ Tát-xi-nhi.

B. Kế hoạch Rơ ve.

C. Kế hoạch Va luy.

D. Kế hoạch Na va.

Câu 14. Mục đích của Mĩ khi can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương?

A. Giúp Pháp kéo dài cuộc chiến tranh.

B. Tìm cách để thay chân Pháp ở Đông Dương.

C. Tiêu diệt ảnh hưởng của Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 15. Đánh giá thế nào về kế hoạch Đờ-Lát đơ Tát-xi-nhi?

A. Là kế hoạch quân sự phản ánh sự nỗ lực cao nhất của Pháp và Mĩ nhằm kết thúc chiến tranh ở Đông Dương.

B. Là một kế hoạch quân sự đánh dấu sự lệ thuộc hoàn toàn của Pháp vào Mĩ dể tiếp tục cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

C. Là một kế hoạch phản ánh sự nỗ lực cao của Pháp dưới sự hỗ trợ tích cực của Mĩ nhằm kết thúc sớm cuộc chiến tranh.

D. Là một kế hoạch quân sự phản ánh thế thua không gì cứu vãn nổi của Pháp trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

Câu 16. Viên tướng duy nhất vừa nắm quyền Tổng chỉ huy quân đội vừa là Cao ủy Pháp tại Đông Dương là ai?

A. Lơ-cơ-léc.

B. Na-va.

C. Đờ-Lát đơ Tát-xi-nhi.

D. Đác-giăng-li-ơ.

Câu 17. Sự kiện đánh dấu Mĩ đã can thiệp sâu và từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương?

A. Ngày 13/5/1950, Pháp thông qua kế hoạch Rơ-ve dưới sự đồng ý của Mĩ.

B. Ngày 7/2/1950, Mĩ chính thức công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp lập nên.

C. Tháng 7/1950, Mĩ đặt phái đoàn cố vấn quân sự đặc biệt MAAG ở Việt Nam.

D. Ngày 23/12/1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

Câu 18. Viện trợ của Mĩ cho Pháp trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương năm 1954 là bao nhiêu?

A. 54%. B. 73%. C. 65% . D. 60% .

Câu 19. Phái đoàn cố vấn quân sự đầu tiên của Mĩ đến Đông Dương là phái đoàn nào?

A. A.M.A.A.G

B.M.A.C.V

C. T.R.I.M

D. Tất cả các ý trên

Câu 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II họp khi nào? Ở đâu?

A. Từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951, tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang.

B. Từ ngày 11 đến ngày 19/12/1951, tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang.

C. Từ ngày 11 đến ngày 19/12/1951, tại Vinh Hóa – Tuyên Quang.

D. Từ ngày 11 đến ngày 19/2/1950, tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

a

c

d

b

d

d

a

Câu

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

a

c

d

d

b

b

d

Câu

15

16

17

18

19

20

Đáp án

c

c

d

b

a

c

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
6 5.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm