Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Tân Thiện, Bình Phước

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6

Mời các bạn vào thử sức Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Tân Thiện, Bình Phước do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp các bạn quản lý quỹ thời gian ngắn ngủi, bên cạnh đó là thêm vốn từ mới cũng như ôn tập lại một số dạng ngữ pháp tiếng Anh quan trọng đã được học, chuẩn bị tốt nhất cho bài kiếm tra dài về sau.

Tan Thien Secondary School

English Test 15’ (No1)

Name:…………………………

Class: 6A….

Marks

Teacher’s remarks

I. Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa. (3đ)

1. fine/ I/ thanks/ am.

…………………………………………………………………………………………………………....

2. my/ is/ Hoa/ name/ Hello.

…………………………………………………………………………………………………………....

3. old/ you/ are/ How?

…………………………………………………………………………………………………………....

II. Viết thành từ cho các số sau. (2đ)

1. 13 …………………………………………………………………………………………………….

2. 20 …………………………………………………………………………………………………….

3. 4 …………………………………………………………………………………………………….

4. 9 …………………………………………………………………………………………………….

III. Điền các dạng (am, is, are ) vào chổ trống thích hợp. (4đ)

1. This …………………. Mary.

2. How …………………. You ?

3. My name …………………. Nga.

4. I ……………… fine, thanks.

IV. Sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa. (1đ)

1. normign ……………………………………………………………………………………………..

2. amen ……………………………………………………………………………………………..

3. leloh ……………………………………………………………………………………………..

4. pone ……………………………………………………………………………………………..

====The end====

Đánh giá bài viết
9 1.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm