Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Hình học lớp 9 - Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 9 chương 3 - Đề số 2 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 giúp các bạn ôn tập chương 3 toán lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 9

Bài 1: Điền “Đ” (đúng) hoặc “S” (sai) vào các mệnh đề dưới đây

1. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau

2. Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm

3. Nếu điểm C nằm trên AB thì sđAC = sđAB + sđBC

4. Độ dài cung của đường tròn bán kính 3cm là \frac{{3\pi }}{4}cm

5. Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 90º thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn

6. Diện tích quạt tròn của đường tròn bán kính 2cm là \frac{{2\pi }}{3} cm²

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông ở A và điểm I trên cạnh AC. Vẽ đường tròn đường kính IC cắt BC ở E, cắt BI ở D (D ≠ I). Chứng minh:

a, Tứ giác ABEI , ABCD nội tiếp.

b, I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADE

c, Ba đường thẳng AB, CD, EI đồng qui.

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1:

1. Đ 2. S 3. Đ 4. Đ 5. S 6.Đ

Bài 2:

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Hình học 9 đề số 2

a) Có góc \widehat {IEC}nhìn đường kính IC \Rightarrow \widehat {IEC} = {90^0}

Xét tứ giác ABEI có:\widehat {BAC} = {90^0} (Tam giác ABC vuông ở A) và \widehat {IEB} = {90^0} (kề bù với \widehat {IEC})

\Rightarrow \widehat {BAC} + \widehat {IEB} = {180^0}

\RightarrowTứ giác ABEI nội tiếp đường tròn

Xét tam giác ABC có \widehat {BAC} = {90^0} \RightarrowTam gác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC \Rightarrow 3 điểm A, B, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (1)

\widehat {IDC} nhìn đường kính I \Rightarrow \widehat {IDC} = {90^0}

Xét tam giác BDC có \widehat {IDC} = {90^0} \Rightarrow Tam giác BDC nội tiếp đường tròn đường kính BC \Rightarrow 3 điểm B, D, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính BC hay ABCD nội tiếp

b) Có ABEI nội tiếp \Rightarrow \widehat {AEI} = \widehat {IBE} (cùng chắn cung EI) (3)

Có ABCD nội tiếp \Rightarrow \widehat {DAC} = \widehat {DBC} (cùng chắn cung DC) (4)

Từ (3) và (4) suy ra \widehat {EAI} = \widehat {DAC} \RightarrowAI là phân giác của góc DAE

Chứng minh tương tự có DI là phân giác của góc ADE

Vậy I là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ADE

c, Chứng minh I là trực tâm của ram giác BKC suy ra K, I, E thẳng hàng

--------------------

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 này. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 9 chương 3 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 810
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9 Xem thêm