Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 19 - Đề 1

3 9.517

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 19 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống

Đọc

Viết

Sáu trăm hai mươi li-lô-mét vuông

 

Chín nghìn không trăm linh ba ki-lô-mét vuông

 
 

706 km2

 

100 000 km2

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng 3km. Diện tích khu đất đó là:

A. 7km2

B. 12km2

C. 120km2

D. 70km2

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = … dm2

630dm2 = … cm2

1km2 = … m2

50 000 000m2 = … km2

15km2 = … m2

7km2 = … m2

 Câu 4. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

7m2 … 6000dm2

2km2 … 200 000m2

500 000m2 … 5km2

150 000dm2 … 150m2

11km2 … 11 000 000m2

1 200 000m2 … 1km2

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 6. Viết số thích hợp vào ô trống

Độ dài đáy

19cm

25dm

105m

315m

Chiều cao

9cm

17dm

39m

125m

Diện tích hình bình hành

       

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một đoạn đường cao tốc dài 18km, mặt đường láng nhựa rộng 28m. Hỏi diện tích mặt đường được láng nhựa của đoạn đường trên rộng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Câu 2. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5km, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Câu 3. Một tấm bìa hình bình hành có cạnh đáy 15dm, chiều cao tương ứng dài bằng 1/3 cạnh đáy. Hỏi diện tích tấm bìa đó rộng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19

Phần I

Câu 1.

Đọc

Viết

Sáu trăm hai mươi li-lô-mét vuông

625km2

Chín nghìn không trăm linh ba ki-lô-mét vuông

9003km2

Bảy trăm linh sáu ki-lô-mét vuông

706 km2

Một trăm nghìn ki-lô-mét vuông

100 000 km2

Câu 2. Chọn B

Câu 3.

1m2 = 100 dm2

630dm2 = 63 000 cm2

1km2 = 1000 000 m2

50 000 000m2 = 50 km2

15km2 = 15 000 000 m2

7km2 = 7 000 000 m2

Câu 4.

7m2 < 6000dm2

2km2 > 200 000m2

500 000m2 < 5km2

150 000dm2 > 150m2

11km2 = 11 000 000m2

1 200 000m2 > 1km2

Câu 5. A

Câu 6.

Độ dài đáy

19cm

25dm

105m

315m

Chiều cao

9cm

17dm

39m

125m

Diện tích hình bình hành

171cm2

425dm2

4095m2

39375m2

 Phần II

Câu 1. Đổi: 18km = 18000m

Diện tích mặt đường láng nhựa của đoạn đường đó là: 18000 x 28 = 504000(m2)

Đáp số : 504000 m2

Câu 2. Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là: 5 : 5 = 1 (km)

Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là : 5 x 1 = 5 (km2)

Đáp số : 5km2

Câu 3. Chiều cao của tấm bìa hình bình hành là: 15 : 3 = 5 (dm)

Diện tích của tấm bìa đó là: 15 x 5 = 75 (dm2)

Đáp số: 75dm2

Đánh giá bài viết
3 9.517
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm