Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 13 - Đề 2

Phần 1: bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là 14l dầu. Hỏi sau khi lấy 6l dầu từ thùng thứ nhất thì số dầu còn lại ở thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là bao nhiêu lít dầu?

a) 20l…          b) 8l

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi sau 5 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

a) 29 tuổi …

b) 19 tuổi …

c) 24 tuổi …

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm:

4. Tính:

a) 53 – 19 - 15                b) 53 – 19 + 15

=…………..                     =…………..

=…………..                     =…………..

=…………..                     =…………..

c) 53 + 19 - 15                d) 53 + 19 + 15

=…………..                    =…………..

=…………..                    =…………..

=…………..                    =…………..

5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có: 74 chai dầu

Đã bán: 36 chai dầu

Còn lại:… chai dầu?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

6. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 13 - Đề 2

2. b) 8Đ

3. c) 24 tuổi Đ

5. 74 – 36 = 38 (chai)

6. 64 – 47 = 17 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 5.322
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm