Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 4 - Đề 1

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt rồi tính

a) 56 +4 b) 27 + 13

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 1

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đặt tính rồi tính: 38 + 6

A. B. C. D.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 1

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 12

b) 48 + 35

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 1

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 39 + 48 < 48 + 39 …

b) 39 + 48 = 48 + 39 …

c) 39 + 48 > 48 + 39 …

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)

4

+

14

+

26

=

80

……
b)

4

+

14

+

26

=

44

…...

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Viết kết quả phép tính vào ô trống:

Số hạng

8

9

48

5

29

38

Số hạng

9

8

5

48

38

29

Tổng

Câu 7. Đàn gà nhà bạn Khôi có 28 con gà trống và 36 con gà mái. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Câu 8. Tính (theo mẫu)

a) 8 + 7 + 4 = 15 + 4 = 19

c) 8 + 20 + 8 =…....= ........

b) 18 + 7 + 14 = …...= ........

d) 28 + 30 + 18 =…...= ........

Câu 9. Sợi dây thứ nhất dài 18 cm. Sợi dây thứ hai dài 12 cm. Hỏi cả hai sợi dây đó dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 4 - Đề 1:

Câu 5. b) 4 + 14 + 26 = 44 Đ

Câu 7. 28 + 36= 64 (con)

Câu 9. 18 +12 = 30 (con)

30 cm = 3 dm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 4 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
19 4.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm