Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi IOE lớp 4 năm 2019 - 2020, đề luyện thi Olympic tiếng Anh trực tuyến qua mạng vòng 5 lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bài 1. Matching.

1. Dance

A. uống

2. Pencil box

B. ăn

3. drink

C. Ngồi

4. kite

D. Nhảy

5. candle

E. Hộp bút chì

6. Soft drink

F. Bướm

7. greet

G. Nến

8. sit

H. Con diều

9. butterfly

I. Chào

10. eat

J. Nước uống có ga

Đáp án:

1 - D; 2 - E; 3 - A; 4 - H; 5 - G; 6 - J; 7 - I; 8 - C; 9 - F; 10 - B

Bài 2. Reorder the word to make the sentences.

1. Old/ you/ How/ are/ ?/

2. Cat./ like/ brother/ My/ doesn’t

3. Is/ Lina/ name/ My/ ./

4. Is/ what/ her/ job/ ?/

5. Let’s/ book/ the/ read/ ./

6. Copy/ the/ down/ words/ ./

7. Am/ now/ I/ hungry/ ./

8. What’s/ your/ name/ ?/

9. That/ for/ kite/ you/ is/ ./

10. Her/ Mary/ is/ name/ ./

Đáp án:

1. How old are you?

2. My brother doesn’t like cat.

3. My name is Linda.

4. What is her job?

5. Let’s read the book.

6. Copy down the words.

7. I am hungry now.

8. What’s your name?

9. That kite is for you.

10. Her name is Mary.

Bài 3. Leave me out.

1. Aunswer

2. Pqink

3. Numbwer

4. Remembper

5. Tosy

6. Stutdent

7. Candey

8. Reaqd

9. Broewn

10. Caike

Đáp án:

1. Answer

2. Pink

3. Number

4. Remember

5. Toy

6. Student

7. Candy

8. Read

9. Brown

10. cake

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
35 1.584
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm