Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh năm 2020 số 13

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /vnd oc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 61 88
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following
questions.
Question 1:
A. wicked
B. watched
C. stopped
D. cooked
Question 2:
A. head
B. bread
C. clean
D. lead
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /v ndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 61 88
Question 3:
A. familiar
B. impatient
C. uncertain
D. arrogant
Question 4:
A. disappear
B. arrangement
C. opponent
D. contractual
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions.
Question 5: There is too much _____ in this world.
A. greediness
B. greed
C. greedy
D. greedness
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /v ndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 61 88
Question 6:
- "That's a very nice skirt you're wearing."
- “_________
A. How a compliment!
B. That's all right.
C. It's nice of you to say so.
D. I like you said so.
Question 7: ______ are the formal rules of correct or polite behavior among people using the
Internet.
A. Traffic rules
B. Family rules
C. Codes of etiquettes
D. Codes of netiquettes
Question 8:
- " ________"
- "Yes, of course. "
A. You won't help me this time.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi môn tiếng Anh TNPTQG có đáp án được biên tập gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới với các dạng bài tập tiếng Anh thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án với nội dung kiến thức gói gọn trong chương trình học tiếng Anh THPT của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020 hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng đường link trên đây và tham khảo chi tiết bộ đề luyện thi THPTQG năm 2020 theo từng môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 1.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm