Đề thi giữa học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 bậc Tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 bao gồm đề cương, nội dung ôn tập và đề thi chi tiết có đáp án cho từng môn học cho các em ôn tập, củng cố kiến thức ôn thi giữa kì 2. Các thầy cô tham khảo ra đề thi giữa kì cho các em học sinh.

Mới: Lịch thi giữa học kì 2 Tiểu học năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2021

1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 5

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 5 Chi tiết

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 tải nhiều nhất

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 4 Chi tiết

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 tải nhiều nhất

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

3. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 3 Chi tiết

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

4. Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt

5. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt

5.1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

5.2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

5.3. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán

5.4. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

5.5. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

5.6. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2020

1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt

Đề cương, đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5

2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt

Đề cương, đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4

3. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt

4. Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

5. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Trên đây là toàn bộ Đề thi giữa học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021, các em học sinh tham khảo ôn tập và tải về cho từng lớp.

Đánh giá bài viết
8 5.638
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 5

Xem thêm