Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường Tiểu học Sài Sơn B, Hà Nội năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường Tiểu học Sài Sơn B, Hà Nội năm học 2020 - 2021 là tài liệu ôn tập giúp các em học sinh ôn tập môn Toán lớp 2 hiệu quả, ẵn sàng cho bài thi học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI SƠN B

BÀI KIẺM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TOÁN – LỚP 2A

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: (M1 - 0,5 điểm)

a) Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10                         B. 90                    C. 99                      D. 100

b) Số liền trước của 69 là:

A. 60                        B. 68                    C. 70                       D. 80

Câu 2: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là: (M2 = 0,5 điểm)

A. 16                       B. 33                    C. 32                       D. 18

Câu 3: 28 + 72 – 20 = … Kết quả của phép tính là: (M2 – 0,5 điểm)

A. 60                      B. 100                   C. 70                      D. 80

Câu 4: 1 ngày có.... giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là: (M 1 - 0,5 điểm)

A. 12                     B. 24                     C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình dưới đây có mấy hình tứ giác? (M1 - 0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường Tiểu học Sài Sơn B, Hà Nội năm học 2020 - 2021

A. 1                     B. 2                      C. 3                            D. 4

Câu 6: Trong vườn có 45 cây ổi, số cây ổi nhiều hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây na? (M3 – 0,5 điểm)

A. 63 cây.             B. 27 cây            C. 62 cây                   D. 28 cây

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (M1 – 1 điểm)

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 dm = .........cm                          10 cm = ........dm

b) Tính:

48 kg + 39 kg = ......... 54l – 17l =..........

Câu 2: Điền dấu >; <; = (M2 – 1,0 điểm)

13 + 29 …… 28 + 14                                 97 – 58 …….32 + 5

Câu 3: Đặt tính rồi tính: ( M1 - 1,0 điểm)

29 + 27                59 + 31                   70 - 35                        81 – 37

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 4: Tìm x: (M 1 - 1,0 điểm)

a. x - 28 = 44                                          b. 100 – x = 36

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3 – 2,0 điểm)

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 6: Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số liền sau số 0. (M4 – 1,0 điểm)

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

1a

1b

Ý đúng

C

B

C

D

B

C

B

Điểm

0,25

0,25

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1a: 0,5 điểm (Mỗi phần tính đúng 0,25đ)

5 dm = 50 cm 10 cm = 1 dm

Câu 1b: 0,5 điểm (Mỗi phần tính đúng 0,25đ)

48 kg + 39 kg = 87kg 54l – 17l = 37l

Câu 2: 1 điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm

13 + 29 = 28 + 14                                       97 – 58 > 32 + 5

Câu 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Mỗi bài đúng được 0,25 điểm. (Đặt tính đúng được ½ số điểm, kết quả đúng được ½ số điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường Tiểu học Sài Sơn B, Hà Nội năm học 2020 - 2021

Câu 4: 1 điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm

a. x - 28 = 44                                   b. 100 – x = 36

x = 44 + 28                                         x = 100 - 36

x = 72                                                   x = 64

Câu 5: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán được số ki – lô - gam gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 6: 1,0 điểm

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số liền sau số 0 là : 1

Tổng của hai số là:

99 + 1 = 100

Đáp số: 100

----------------------

VnDoc.com giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường Tiểu học Sài Sơn B, Hà Nội năm học 2020 - 2021 dành cho các em học sinh tham khảo cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 tất cả các môn: Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2... đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 597
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm