Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2018 - 2019 trường tiểu học Phú An Hòa, Bến Tre

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra Tin học cuối học kỳ I Lớp 3
Năm học: 2018-2019
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1
Bàn phím
máy tính
Số
câu
1
2
Câu
số
A1
A1, A5
Số
điểm
0,5
1
2
Thư mục
Số
câu
1
1
1
Câu
số
B1
A6
B1
Số
điểm
3
0,5
3
3
Làm quen
với phần
mềm học vẽ
Số
câu
1
2
Câu
số
A2
A2, A7
Số
điểm
0,5
1
4
Vẽ đường
thẳng, đường
cong
Số
câu
1
1
1
1
Câu
số
A3
B2
A3
B2
Số
0,5
3
0,5
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
điểm
5
Sao chép, di
chuyển tranh
Số
câu
1
2
Câu
số
A4
A4, A8
Số
điểm
0,5
1
Tổng số
Số
câu
4
0
1
1
8
2
Số
điểm
2
0
3
3
4
6
Trường Tiểu học Phú An Hòa
KIỂM TRA CUỐI HỌC I
Lớp: Ba
MÔN: TIN HỌC - LỚP 3
Họ tên: ---------------------
---------------------------------
NĂM HỌC: 2018-2019
Thời gian: 10 phút (không kể phát đề)
Thứ ngày … tháng 12 năm 2018
ĐỀ A
Giáo viên coi thi
(Ký ghi họ tên)
Điểm
Nhận xét của giáo viên chấm thi
(Ký ghi họ tên)
1-------------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
--------------------------------
--------------------------------------
---------------------------------
2-------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------------
----------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu A1. Trong khu vực chính của bàn phím, mấy hàng phím? (0,5đ)
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu A2. Biểu tượng của phần mềm học vẽ biểu tượng nào? (0,5đ)
A. B. C. D.
Câu A3. Công cụ
dùng để làm gì? (0,5đ)
A. Công cụ vẽ đường cong B. Công cụ vẽ đường thẳng
C. Công cụ sao chép tranh vẽ D. Công cụ di chuyển tranh vẽ
Câu A4. Công cụ dùng để làm ? (0,5đ)
A. Công cụ vẽ đường thẳng

Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2018 - 2019 trường tiểu học Phú An Hòa, Bến Tre hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Tin học lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Tin học 3.

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2018 - 2019 trường tiểu học Phú An Hòa, Bến Tre trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán, Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.567
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học Xem thêm