Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD-ĐT Bình Phước năm học 2020 - 2021

facebook.com/chuongdinhphuc.
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC 2
NĂM HỌC 2020 2021
Môn: TOÁN
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho đường tròn phương trình
( ) ( )
2 2
1 2 25.x y- + + =
Xác định tọa độ tâm I tìm bán kính R.
A. I(1;-2), R = 25.
B. I(-1;-2), R = 25.
C. I(-1;2), R = 5.
D. I(1;-2), R = 5.
Câu 2: Với điều kiện biểu thức đã được xác định, rút gọn biểu thức P =
cos
tan
1 sin
x
x
x
+
+
, ta có:
A.
1
.
sin
P
x
=
B.
1
.
1 cos
P
x
=
+
C.
D.
1
.
cos
P
x
=
Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho elip (E), phương trình chính tắc
2 2
1
25 9
x y
+ =
.
Độ lớn trục lớn của elip (E)
A. 10.
B. 25.
C. 9.
D. 6.
Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, đường thẳng d đi qua hai điểm A(-1;3) một
vectơ chỉ phương
( )
2; 3u = -
r
phương trình là:
A.
2 3
3
x t
y t
ì
= - +
ï
ï
í
ï
= - +
ï
î
.
B.
2
3 3
x t
y t
ì
= +
ï
ï
í
ï
= - +
ï
î
.
C.
1 2
3 3
x t
y t
ì
= - +
ï
ï
í
ï
= -
ï
î
.
D.
1 3
3 2
x t
y t
ì
= - +
ï
ï
í
ï
= +
ï
î
.
Câu 5: Cho
1
sin , 0 .
3 2
p
÷
ç
a = < a <
÷
ç
÷
ç
Khi đó giá trị của
cosa
bằng:
A.
2 2
.
3
-
B.
2
.
3
C.
2 2
.
3
D.
2
.
3
Câu 6: Số đo độ của góc
2
3
p
là:
A.
60 .°
B.
150 .°
C.
30 .°
D.
120 .°
Câu 7: Điều kiện xác định của bất phương trình
1
2
2
x
x
+
£
-
A.
1.x ¹
B.
C.
2.x >
D.
1, 2x x< >
Câu 8: Để điều tra số con của 20 gia đình, thu được mẫu số liệu dưới đây:
2; 4; 2; 1; 3; 5; 1; 1; 2; 3; 1; 2; 2; 3; 4; 1; 1; 2; 3; 4
Kích thước của mẫu là:
A. 3.
B. 20.
C. 100.
D. 4.
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 3(2 x)
A.
( )
1; .
B.
( )
;5 .
C.
( )
5; .
D.
( )
; 1 -
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
2
3 4 0x x+ - £
A.
[ )
1;4 .
B.
( )
\ 4;1 .¡
C.
[ )
1;
D.
[ ]
4;1-
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
facebook.com/chuongdinhphuc.
Câu 11: Cho
a
số đo của một cung lượng giác thỏa
2
p
< a < p
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
cot 0.a >
B.
cos 0.a >
C.
sin 0.a >
D.
tan 0.a >
Câu 12: Kết quả thu hoạch tiêu khô trong 10 ngày của một gia đình (đơn vị kg)
55
50
45
40
30
50
40
45
40
25
Tần suất của ngày thu 40 kg
A. 0,33.
B. 3.
C. 4.
D. 0,4.
Câu 13: Kết quả kiểm tra n Toán của lớp 10A 20 học sinh, thể hiện bảng dưới đây:
10
6
7
7
5
7
6
9
9
10
8
8
7
8
6
7
5
6
7
8
Tần số điểm 8
A. 6.
B. 7.
C. 4.
D. 5.
Câu 14: Tam giác ABC ba cạnh a, b, c. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
A.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
bc
+ -
=
B.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
abc
+ -
=
C.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
ab
+ -
=
D.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
bc
+ -
=
Câu 15: Cho
tan 3.a =
Khi đó biểu thức A =
3sin 2cos
sin 3cos
a - a
a + a
giá trị bằng
A.
5
.
6
B.
7
.
6
C.
2
.
3
D.
1
.
6
Câu 16: Với điều kiện của
a
các biểu thức nghĩa. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
A.
2
2
1
1 tan .
cos
a
x
+ =
B.
2 2
sin cos 1.a - a =
C.
sin cos 1.a + a =
D.
sin 2 sin cos .a = a a
Câu 17: Cho các bất đẳng thức a > b c > d. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
.
a b
c d
>
B. a c > b d.
C. a + c > b + d.
D. ac > bd.
Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): 2x + 3y 4 = 0. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp
tuyến của (d)?
A.
( )
2;3 .n = -
r
B.
( )
2;3 .n =
r
C.
( )
2; 4 .n = -
r
D.
( )
2; 3 .n = -
r
Câu 19: Tam giác ABC AB = 3, AC = 6,
·
60 .BAC = °
Tính diện tích tam giác ABC.
A.
9.
ABC
S
D
=
B.
9 3
.
2
ABC
S
D
=
C.
9
.
2
ABC
S
D
=
D.
9 3.
ABC
S
D
=
Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng
:3 4 7 0.x yD - + =
Tìm tọa độ điểm M thuộc trục
hoành sao cho khoảng từ M đến
D
bằng 2.
A.
( )
5
3;0 , ;0 .
3
M M
÷
ç
- -
÷
ç
÷
ç
B.
( )
17
0;1 , 0; .
3
M M
÷
ç
-
÷
ç
÷
ç
C.
( )
17
1;0 , ;0 .
3
M M
÷
ç
-
÷
ç
÷
ç
D.
( )
17
1;0 , ;0 .
3
M M
÷
ç
-
÷
ç
÷
ç
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
facebook.com/chuongdinhphuc.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Cho phương trình
( )
2
2 4 0 .*x mx m+ - =
Xác định tham số m sao cho phương trình (*) hai nghiệm phân biệt
1 2
,x x
thỏa n hệ thức
1 2
2 1
0.
x x
x x
+ £
Câu 2: (1,0 điểm) Cho góc
a
với
2
p
< a < p
3
sin .
5
a =
Tính
cosa
tan .a
Câu 3 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC AB =
6
,
µ
45B = °
µ
65C = °
. Tính độ dài cạnh AC.
Câu 4 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(1;3), B(-1;4), C(-3;0).
a) Viết phương trình tham s đường thẳng BC.
b) Viết phương trình đường tròn tâm A đi qua điểm B.
c) Tìm tọa độ chân đường cao AH của tam giác ABC.
----------- HẾT -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích thêm.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2021

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD-ĐT Bình Phước năm học 2020 - 2021 là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đây là tài liệu học tập hay giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi cuối năm hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD-ĐT Bình Phước năm học 2020 - 2021, chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Đề thi được tổng hợp gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 10 nhé. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.847
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thanh Thảo
    Thanh Thảo lớp 4 được ko
    Thích Phản hồi 08/05/22

    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

    Xem thêm