Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Kim Liên, Hà Nội

Trang 1/2 - Mã đề 101
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
TỔ TOÁN - TIN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2019 – 2020
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
101
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . .
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm - thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1. Cho tứ diện
ABCD
với
M
là trung điểm cạnh
BC
. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A.
2.AB AC AM
B.
0.MA MB MC MD
C.
1
( ).
2
MD DB DC
D.
Câu 2. Cho hình chóp
.S ABC
()SA ABC
, đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh C. Gọi
,AH AK
lần lượt
đường cao các tam giác
,SAB SAC
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
K
là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng
( ).SBC
B.
H
là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng
( ).SBC
C.
B
là hình chiếu vuông góc của C trên mặt phẳng
( ).SAB
D.
A
là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng
( ).AHK
Câu 3. Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 2.
A.
2
lim(2 3).nn
B.
54
35
2
lim .
3
nn
nn

C.
2
4
21
lim .
3
n
n
D.
3
23
1
lim .
24
n
nn

Câu 4. Bảo tàng Nội được xây dựng gồm hai tầng hầm
bốn tầng nổi. Bốn tầng nổi được dùng để trưng bày rất nhiều
những hiện vật có giá trị. Diện tích sàn tầng nổi thứ nhất xấp xỉ
12 000
2
.m
Biết rằng mỗi tầng nổi tiếp theo diện tích bằng
4
3
diện tích tầng nổi ngay dưới nó. Tính tổng diện tích mặt sàn
của bốn tầng nổi dùng để trưng bày hiện vật của bảo tàng (làm
tròn đến hàng đơn vị).
A. 37 926
2
.m
B. 77 778
2
.m
C. 77 777
2
.m
D. 48 008
2
.m
Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
có cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên bằng
2.a
Tính cosin của góc giữa hai
mặt phẳng
()SAB
.ABCD
A.
210
.
15
B.
1
.
3
C.
15
.
15
D.
1
.
4
Câu 6. Tìm tham số a để hàm số
2
53
khi 2
2
1 khi 2
x
x
fx
x
ax x


liên tục tại
0
2.x 
A.
10
.
3
a
B.
2
.
3
a
C.
5
.
6
a 
D.
5
.
6
a
Câu 7. Cho cấp số cộng
n
u
biết
1 20
7, 620uS
. Tìm công sai
?d
A. 4. B.
45
.
19
C.
19
.
5
D.
69
19
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/2 - Mã đề 101
Câu 8.
21
lim
3
n
n
bằng
A.
1
.
3
B.
.
C.
1
.
2
D. 2
Câu 9. Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình
32
5 6 3s t t t t
(
t
tính bằng giây,
s
tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm
3.t
A.
57 / .ms
B.
51 / .ms
C.
42 / .ms
D.
39 / .ms
Câu 10. Trong các dãy số
n
u
sau đây, dãy số giảm là
A.
sin .
n
un
B.
1.
n
u n n
C.
( 1) (2 1).
nn
n
u  
D.
2
1
.
n
n
u
n
Câu 11. Cho hàm số
32
( ) 3 2020.f x x x
Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
' 0.fx
A.
( ;0] [2; ).S 
B.
[2; ).S
C.
(0;2).S
D.
0;2 .S
Câu 12. Biết
2
1
lim ( 1) .
2
x
ax x bx

Tính
2.A a b
A.
1.
B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 13. Cho cấp số nhân
n
u
biết
12
3, 6.uu
Tìm
5
.u
A.
5
24.u 
B.
5
48.u
C.
5
48.u 
D.
5
24.u
Câu 14. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là

?
A.
4
lim .
1
x
x
x


B.
4
lim .
1
x
x
x


C.
1
4
lim .
1
x
x
x

D.
1
4
lim .
1
x
x
x

Câu 15. Cho hình chóp tgiác
.S ABCD
SA
vuông góc với mặt phẳng
()ABCD
. Đáy
ABCD
là hình chữ
nhật,
, 2.SA AB a BC a
Gọi là góc giữa hai đường thẳng
AD
.SC
Tính số đo góc
.
A.
135 .
o

B.
45 .
o

C.
90 .
o

D.
60 .
o

Câu 16. Đạo hàm của hàm số
2
22
1
xx
y
x

A.
2
22
'.
( 1)
x
y
x
B.
' 2 2.yx
C.
2
2
'.
1
xx
y
x
D.
2
2
2
'.
( 1)
xx
y
x
Câu 17. Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
' '.B D AA
B.
' '.B D AD
C.
' ' .B D ACD
D.
' '.AB B C
Câu 18. Cho hàm số
32
31y x x
có đồ thị
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
C
tại điểm
M
hoành
độ bằng
1.
A.
3 2.yx
B.
3 2.yx
C.
3 2.yx
D.
3 2.yx
Câu 19. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?
A.
1
1
3
2
nn
u
uu
B.
1
1
2
nn
u
u u n

C.
1
3
1
1
2
nn
u
uu

D.
1
1
1
2
nn
u
uu


Câu 20. Cho hình lăng trụ tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
,AB a
cạnh bên
3
'
2
a
AA
(tham khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách tđiểm C’ đến mặt phẳng
''CA B
.
A.
2
.
3
a
B.
3
.
2
a
C.
3
.
4
a
D.
3
.
4
a
------------- HẾT -------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
TỔ TOÁN - TIN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2019 – 2020
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1. (1,0 điểm). Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng 45. Nếu bớt 6 đơn vị số hạng thứ hai
giữ nguyên các số còn lại thì được một cấp số nhân. Tìm ba số đó.
Câu 2. (2,0 điểm). Cho hàm số
32
( ) 2 3 7 15.y f x x x x
a) Giải bất phương trình
'( ) 0.fx
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
7 15.yx
Câu 3. (2,0 điểm).
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh
.a
Hai mặt phẳng
( ),( )SAB SAD
cùng
vuông góc với mặt phẳng đáy,
2.SA a
a) Chứng minh rằng
( ) ( ).SAC SBD
b) Xác định và tính tang của góc giữa đường thẳng
SC
( ).ABCD
c) Gọi M là trung điểm của AD. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng
( ).SMC
-------------
HẾT -------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Kim Liên, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Kim Liên, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Kim Liên, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Kim Liên, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm