Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học D Phú Hữu, An Giang năm học 2016-2017 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA CUỐI HỌC II
Năm học 2016 2017
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 40 phút
LISTENING:
I. Tick (v) the sentences you hear: (1,5 marks)
(Đánh dấu vào câu em nghe được) (1,5 điểm)
1. He has a toothache.
He has a headache.
2. What's the weather like in Summer?
What's the weather like in Winter?
3. Turn right. It's on your left.
Turn left. It's on your right.
II. Listen and number: (1 mark)
(Nghe viết số) (1 điểm)
READING:
III. Read the passage and tick True or False: (2,5 marks)
(Đọc đoạn văn đánh dấu đúng hay sai) (2,5 điểm)
Trường Tiểu học D Phú Hữu
Lớp: 5___
Họ tên:………………………………....................
Điểm Nhận xét
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
My name is Peter. I live in Washington D.C. I have a plan to visit Vietnam this spring in
holiday. First, I am going to Ho Chi Minh City by plane. I am going to stay there for one day. Next,
I am going to travel to An Giang by taxi. Then, I want to visit Chau Doc city but I don’t know if I
have more time. Finally, I am going to buy some Vietnamese souvenirs before flying home.
True False
1. Peter lives in Singaporean.
2. He has a plan to visit Vietnam.
3. He’s going to stay in Ho Chi Minh City for a week.
4. He’s going to travel to An Giang by plane.
5. He’s going to fly home with lots of Vietnamese souvenirs.
WRITING:
IV. Put the words in correct column: (2 marks)
(Viết các từ đúng theo ch đề vào cột bên phải) (2 điểm)
V. Reoder the words in correct sentences: (0,5 mark)
(Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh) (0,5 điểm)
1. I/ fever./ a/ have/
___________________
2. I am/ visit/ Hanoi/ by train./ going to/
_________________________________
SPEAKING:
MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH HKII LỚP 5 2 TIẾT/ TUẦN
2016 - 2017
Kỹ
năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh
giá
Mức/ Điểm Tổng số
câu/ s
điểm/ tỷ lệ
%
SEASONS WEATHER
hot swimming like
summer cool warm
winter England cold
autumnspring today
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nghe
I. Tick v the sentences you hear:
Distinguish two key words each sentences
with similar sounds.
1. toothache - headache
2. Summer - Winter
3. turn left turn right
M1 M2 M3 M4
7 câu
2,5 điểm
25%
3
1,5đ
II. Listen and number:
Find the key words each pictures and
numbering in the correct order.
play football watch TV
go fishing go swimming
1
0,25
đ
1
0,25
đ
2
0,5đ
Đọc
III. Read the passage and tick True or
False:
Understand the passage and distinguish the
correct sentences.
Activities, Times, Transpotations,
Country,...
1
0,5đ
2
1
0,5đ
1
0,5đ
5 câu
2.5 điểm
25%
Viết
IV. Put the words in correct column:
Find the group words and put them in the
column.
hot/ spring
warm/ autumn
cool/ winter
cold/ summer
4
4
12 câu
2,5 điểm
25%
V. Reoder the correct sentences:
Complete the sentences with the words
given.
I/ fever./ a/ have/
I am/ visit/ Hanoi/ by train ./ going to/
1
0,25
đ
1
0,25
đ
Nói
Getting information about students.
What’s your name ?; Where are you from?;
How many people are there in your
2

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học D Phú Hữu, An Giang năm học 2016-2017 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
2 3.262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm