Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Đa Lộc, Thanh Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Đa Lộc, Thanh Hóa là đề kiểm tra môn Toán dành cho các em học sinh mới từ lớp 6 lên lớp 7 luyện tập nhằm ôn tập và củng cố kiến thức. Đề thi có kèm theo đáp án, các em có thể kiểm tra ngay sau khi luyện tập. Chúc các em học tốt.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

TRƯỜNG THCS ĐA LỘC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2013 - 2014
Môn Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1( 2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

a ) 3/4 . 1/3 + 3/4; b) (1/2 + 1/3) : 1/12; c) 3/5 . 7/11 + 3/5 . 6/11 - 3/5 . 2/11.

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết

a) 3x + 18 = 3; b) (5/12 + x) - 7/12 = 3/4; c) (x - 1)3 = 125

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m. Chiều rộng bằng 13/15 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Câu 4 (3 điểm): Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz = 600.

a. Tính góc xOz

b. Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của góc xOz và góc yOz. Chứng minh góc mOn = 900

Câu 5 (1 điểm):

Cho . Hãy so sánh A với 1

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

Câu 1 (2 điểm)

a ) 3/4 . 1/3 + 3/4 = 1/4 + 3/4 = 1 (0,75đ)

b) (1/2 + 1/3) : 1/12 = 5/6 : 1/12 = 5/6 . 12 = 10 (0,75đ)

c) 3/5 . 7/11 + 3/5 . 6/11 - 3/5 . 2/11 = 3/5 (7/11 + 6/11 - 2/11) = 3/5 . 11/11 = 3/5 (0,5đ)

Câu 2 (2 điểm)

a) 3x + 18 = 3

3x = 3 - 18

x = -15 : 3

x = -5

b) (5/12 + x) - 7/12 = 3/4

5/12 + x = 3/4 + 7/12

5/12 + x = 4/3

x = 4/3 - 5/12

x = 11/12

c) (x – 1)3 = 53

x – 1 = 5

x = 6

Câu 3 (2 điểm)

Chiều dài của mảnh vườn là: 60.13/15 = 52 (m) (0,75đ)

Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 52) . 2 = 224 (m) (0,75đ)

Diện tích của mảnh vườn là: 60.52 = 3120 (m2) (0,5đ)

Câu 4 (3 điểm)

a/ Vì góc zOx và góc zOy là hai góc kề bù nên: góc zOx + góc zOy =1800 (0,75đ)

góc zOx = 1800 – góc zOy = 1800 – 600 = 1200 (0,75đ)

b/ Vì Om là tia phân giác của hóc xOz nên

góc zOm = góc xOz : 2 = 1200 : 2 = 600. Tương tự góc zOn = 300 (0,5đ)

Suy ra góc zOm + góc zOn = 600 + 300 = 900 hay góc mOn = 900 (0,5đ)

Vậy góc mOn = 900

Câu 5 (1 điểm)

Vậy A > 1.

Đánh giá bài viết
5 3.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm