Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 06 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM HỌC 2020-2021
Môn: SINH HỌC LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi : 13/12/2020
đề thi 947
Câu 1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội trội hoàn toàn không xảy ra
đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con tỉ lệ phân li kiểu gen khác với
tỉ lệ phân li kiểu hình?
A. Aabb x aaBb và Aa x aa B. Aabb x aaBb và AaBb x aabb
C. Aabb x AaBb và AaBb x AaBb. D. Aabb x aabb và Aa x aa
Câu 2. Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa thể biểu hiện
ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào
A. độ pH của đất. B. cường độ ánh sáng.
C. nhiệt độ môi trường. D. hàm lượng phân bón
Câu 3. Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội
chẵn?
A. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n). B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n).
C. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).
Câu 4. Theo nguyên tắc dịch mã, bộ ba đối khớp bổ sung với các bộ ba mã sao 5'AUG3' là.
A. 5'XGU3'. B. 5'XXU3'. C. 5'GUX3'. D. 3'UAX5'.
Câu 5. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Phép lai nào
sau đây cho đời con có 50% số cây thân cao?
A. Aa ×aa. B. Aa× AA. C. AA × aa. D. Aa × Aa.
Câu 6. Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu?
A. Tổng hợp mARN. B. Tổnghợp ADN. C. Tổng hợp protein. D. Tổnghợp ARN.
Câu 7. Mã bộ ba mở đầu trên mARN là :
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. AAG. B. UAA C. AUG. D. UAG.
Câu 8. Một gen 200T và 400X. Gen bao nhiêu liên kết hidro?
A. 1600. B. 800. C. 1900. D. 2100.
Câu 9. Giống thỏ Himalaya bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của
cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?
A. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân
B. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút
tổng hợp được lanin làm lông đen.
C. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân
D. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân
không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
Câu 10. Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng?
A. 0,1 AA: 0,5 Aa: 0,4 aa. B. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.
C. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa. D. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa.
Câu 11. Tần số tương đối các alen của một quần thể tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA + 0,18
Aa + 0,01 aa
A. 0,7A; 0,3a. B. 0,9A; 0,1a. C. 0,3 A; 0,7a. D. 0,4A; 0,6a.
Câu 12. Mức độ cấu trúc nào sau đây của nhiễm sắc thể có đường kính 30nm?
A. ng xếp cuộn (siêuxoắn). B. Crômatit.
C. Sợi nhiễm sắc. D. Sợi bản.
Câu 13. Loài ruồi giấm có 2n = 8. Tế bào sinh dưỡng của loại đột biến nào sau đây có 9 NST?
A. Thể ba. B. Th tam bội. C. Thể một. D. Thể bốn.
Câu 14. Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của opêrôn Lac?
A. Gen cấutrúc Y. B. Gen điều hòa R. C. Gen cấu trúcZ. D. Gen cấutrúc Z.
Câu 15. Cơ thể kiểu gen nào sau đây được gọi là thể thuần chủng?
A. AaBb. B. Aabb. C. AABb. D. AAbb.
Câu 16. Loại ARN nào mang bộ ba đối mã (anticôđon)?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. rARN. B. tARN.
C. ARN của vi rút. D. mARN.
Câu 17. Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen
phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ
lệ
A. 3 : 1. B. 1 : 1 : 1 : 1. C. 9 : 3 : 3 : 1. D. 1 : 1.
Câu 18. Cho A: cây cao, a: cây thấp ; B: hoa đỏ ; b: hoa ng D:hoa kép : d: hoa đơn. Các cặp
gen phân li độc lập . Cho bố mẹ có kiểu gen AaBbDd x AabbDd
Loại kiểu gen AabbDD xuất hiện ở F
1
với tỷ lệ :
A. 1,5625% B. 6.25% C. 9.375% D. 3.125%
Câu 19. Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào?
A. Đột biến lặp đoạn. B. Đột biến lệch bội.
C. Đột biến đảo đoạn. D. Đột biến gen.
Câu 20. thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ
A. 1/6 B. 1/4 C. 1/16 D. 1/8
Câu 21. Menđen phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
A. Ruồi giấm. B. Đậu Hà Lan.
C. Vi khuẩn E. coli. D. Khoai tây.
Câu 22. người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường trội
hoàn toàn so với alen a quy định bệnh u khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo
thuyết, con trai của cặp bố mẹ nào sau đây luôn bị bệnh máu khó đông?
A. X
A
X
a
× X
A
Y. B. X
a
X
a
× X
A
Y. C. X
A
X
a
× X
a
Y. D. X
A
X
A
× X
a
Y.
Câu 23. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng
(1)Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
(2)Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
(3) Gen ngoài nhân ch biểu hiện ra kiểu hình giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới
đực.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ lần 1 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm