Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Lào Cai lần 1 có đáp án chi tiết

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÀO CAI
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không k thời gian phát đề
Câu 1 (NB): Khi nói về trao đổi nước thực vật trên cạn, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Mạch gỗ làm nhiệm vụ vận chuyển nước từ rễ lên lá.
B. Lông hút là tế bào biểu làm nhiệm vụ hút nước
C. lá cây, nước chủ yếu được thoát qua khí khổng.
D. Tất cả các loài cây, nước chỉ được thoát qua lá.
Câu 2 (TH): Khi nói về chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, phát biểu nào sau đây không
đúng?
A. Enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động (P) để khởi động quá trình phiên mã.
B. Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành (O) làm ngăn cản quá trình phiên mã.
C. Gen điều hòa nằm trong thành phần cấu trúc của operon Lac
D. Khi môi trường hoặc không có lactôzơ, gen điều hòa vẫn sản xuất prôtêin ức chế.
Câu 3 (NB): Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trường hợp
A. tính trạng do một gen qui định chịu ảnh hưởng của môi trường.
B. tính trạng do một gen qui định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn.
C. bố m thuần chủng về cặp nh trạng đem lại.
D. số lượng thể thu được của phép lai phải đủ lớn.
Câu 4 (NB): Cho c phương pháp sau:
(1) Nuôi cấy thực vật. (2) Nhân bản tính tự nhiên.
(3) Lai tế bào sinh dưỡng. (4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh.
(5) Cây truyền phôi. (6) Gây đột biến.
bao nhiêu phương pháp nhân nhanh giống trong sản xuất nông nghiệp?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 5 (TH): Điểm giống nhau giữa c quy luật di truyền của Menđen
A. đều được phát hiện dựa trên sở các gen phân li độc lập.
B. khi F
1
thể dị hợp lại với nhau t F
2
tỉ lệ phân li về kiểu gen bằng 1: 2:1.
C. kiểu tác động giữa các alen thuộc cùng một gen.
D. nếu bố mẹ thuần chủng về n cặp gen tương phản thì con lai F
1
đều kiểu hình triển
khai của biểu thức (3+1)
n
.
Câu 6 (TH): Khi nói về ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp, phát biểu sau đây
đúng?
A. Nhiệt độ môi trường tỷ lệ thuận với cường độ quang hợp.
B. Cây quang hợp hiệu quả nhất vùng ánh sáng xanh tím.
C. Khi tăng cường độ sáng từ điểm đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng.
D. Điểm bão hòa CO
2
điểm về nồng độ CO
2
đó cường độ quang hợp bằng cường độ
hấp.
Câu 7 (TH): Đặc điểm chỉ quá trình nhân đôi của ADN sinh vật nhân thực không
quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ là:
A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bản bảo tồn.
B. Nuclêôtit mới được tổng hợp gắn vào đầu 3’ của chuỗi pôlinuclêôtit đang kéo dài
C. Trên mỗi phân tử ADN nhiều điểm khởi đầu tái bản.
D. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục
Câu 8 (TH): Cho các phát biểu sau về đột biến gen; phát biểu nào sau đây chưa chính xác?
A. Chất 2AP (2 amino purin chất đồng đẳng của A hoặc G) thể gây đột biến thay thế cặp
nu này bằng cặp nucleotit khác
B. Đột biến gen xảy ra trong giai đoạn từ 2 đến 8 phôi bào khả năng truyền lại cho thế hệ
sau qua sinh sản hữu tính
C. Chất 5-BU thể làm thay đổi toàn bộ bộ ba sau vị trí đột biến.
D. Đột biến trong cấu trúc của gen đòi hỏi một số điều kiện nhất định mới biểu hiện trên kiểu
hình thể.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9 (NB): đậu lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa
trắng. Theo thuyết, bao nhiêu phép lai cho đời con đồng tính một loại tính trạng?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 10 (NB): Khi nói về đặc điểm của di truyền, kết luận nào sau đây đúng?
A. di truyền tính đặc hiệu, tức một bộ ba chỉ hóa cho một loại axit amin.
B. Mã di truyền tính thoái hóa, tức cứ 3 nuclêôtit đứng kế tiếp nhau quy định 1 axit amin,
trừ bộ ba kết thúc
C. di truyền tính phổ biến, tức nhiều bộ ba khác nhau cùng hóa cho một axit
amin, trừ AUG UGG.
D. di truyền được đọc từ một điểm xác định, theo từng bộ ba theo chiều từ 3’ đến 5’ trên
mARN.
Câu 11 (VD): , tính trạng màu lông do 2 gen không alen tương tác với nhau quy định. Cho
trống lông đen giao phối với mái lông trắng thu được F
1
100% lông đen. Cho F
1
giao
phối ngẫu nhiên thu được F
2
với tỉ lệ phân li kiểu hình 6 trống lông đen: 2 trống lông xám:
3 mái lông đen: 3 mái lông đỏ: 1 mái lông xám: 1 mái lông trắng. Cho lông xám
F
2
giao phối ngẫu nhiên với nhau đời con thu được:
A. 12,5% mái lông trắng
B. tỉ lệ phân li kiểu gen là 1: 2:1.
C. 100% trống lông xám kiểu gen đồng hợp.
D. 100% lông xám.
Câu 12 (TH): Khi nói về bệnh ung thư người, cho các phát biểu dưới đây:
(1) Ung thư chủ yếu gây ra bởi sự rối loạn điều khiển chu kỳ tế bào.
(2) Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể.
(3) Sự tăng sinh của các tế o sinh dưỡng luôn dẫn đến nh thành các khối u ác tính
(4) Những gen ung t xuất hiện trong các tế bào sinh dưỡng được di truyền qua sinh sản hữu
tính.
(5) Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư bình thường đều những gen hại.
(6) Các đột biến gen ức chế khối u ch yếu là các đột biến lặn.
Số phát biểu KHÔNG chính xác là:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Lào Cai lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Lào Cai lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm