Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Quốc học Huế lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Quốc học Huế lần 1
Câu 1: Tốc độ chọn lọc tự nhiên của quần thể vi khuẩn nhanh n quần thể sinh vật nhân thực
A. quần thể vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen đơn bội.
B. quần thể vi khuẩn có tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen lưỡng bội.
C. quần thể vi khuẩn có tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen toàn gen trội.
D. quần thể vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh kiểu gen toàn gen lặn.
Câu 2: Loài động vật nào sau đây hiệu quả trao đổi khí cao nhất trên môi trường cạn?
A. Chim. B. Thú. C. sát. D. Côn trùng.
Câu 3: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền 0,49AA : 0,3Aa : 0,21aa. Xác định tần số alen
A của quần thể đó?
A. 0,3. B. 0,64. C. 0,36. D. 0,7.
Câu 4: Muốn tạo ra một con vật giống y hệt con vật ban đầu, cần thực hiện phương pháp nào?
A. Công nghệ gen. B. Cấy truyền phôi. C. Nhân bản tính. D.
Gây đột biến.
Câu 5: thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu o sau đây nguyên tố đại lượng?
A. Kẽm. B. Đồng. C. Sắt. D. Photpho.
Câu 6: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, mức độ xoắn đường kính 30nm
A. nucleoxom. B. sợi cơ bản. C. sợi siêu xoắn. D. sợi nhiễm sắc.
Câu 7: Khi nói về vai trò của cách li địa trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây
không đúng?
A. Cách li địa thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
B. Cách li địa ngăn cản các thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ giao phối với nhau.
C. Cách li địa trực tiếp làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng
xác định.
D. Cách li địa duy trì sự khác biệt về tần số alen thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra
bởi các nhân tố tiến hoá.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8: Nước được hấp thụ vào r theo cơ chế
A. chủ động. B. chủ động hoặc thụ động.
C. chủ động thụ động. D. thụ động.
Câu 9: Bộ ba 5’AUG 3’ hóa cho axit amin nào sinh vật nhân sơ?
A. formin Metionin B. Metionin C. Triptophan D. Valin.
Câu 10: Hai quan tương tự
A. gai xương rồng tua cuốn của đậu Lan. B. gai hoa hồng gai hoàng liên.
C. cánh chim tay người. D. cánh dơi chi trước của chó.
Câu 11: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên
A. biến dị tổ hợp. B. biến dị thể. C. đột biến. D. thường biến.
Câu 12: Loài động vật nào sau đây dạ dày 4 ngăn?
A. Ngựa. B. Thỏ. C. Cừu. D. Chuột.
Câu 13: Trong tế bào của thể người bình thường c gen ức chế khối u làm cho các khối u không
thể hình thành được. Tuy nhiên, nếu bị đột biến làm cho gen này mất khả năng kiểm soát khối u thì các
tế bào ung thư xuất hiện tạo nên các khối u. Loại đột biến y thường
A. đột biến mất đoạn NST. B. đột biến gen lặn.
C. đột biến lệch bội. D. đột biến gen trội.
Câu 14: Bệnh, hội chứng nào sau đây người hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
A. Hội chứng Tơcnơ. B. Hội chứng Claiphentơ. C. Bệnh ung thư
máu. D. Hội chứng Đao.
Câu 15: Trong các nhân t sau đây, nhân tố nào thể không m thay đổi tần số alen chỉ thay đổi
thành phần kiểu gen của quần thể?
A. Di nhập gen. B. Yếu tố ngẫu nhiên.
C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 16: Thành tựu nào sau đây được tạo ra bằng phương pháp gây dung hợp tế bào trần?
A. Tạo giống chua gen làm chín quả bị bất hoạt.
B. Tạo giống cây pomato.
C. Tạo giống lúa “gạo vàng” khả năng tổng hợp β Caroten trong hạt.
D. Tạo giống dâu tằm tứ bội.
Câu 17: Có hai loài y, loại 1 kiểu gen AaBb, loài 2 kiểu gen MmNn. Cho các nhận t sau,
bao nhiêu nhận xét không đúng?
(1). Chị phương pháp nuôi cấy mô tế bào thể tạo ra đời con kiểu gen giống hệt kiểu gen của
mỗi loài ban đầu.
(2). Lai xa kèm đa bội hóa thể tạo ra đời con kiểu gen AaBbMmNn.
(3). Nuôi cấy hạt phấn của loài l loài 2 thể thu được tối đa 16 dòng thuần chủng về tất cả các
cặp gen.
(4). Tất cả các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật liên quan hai loài y đều cần
đến kỹ thuật nuôi cấy tế bào.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 18: một quần thể sinh vật, sau nhiều thế hệ sinh sản, thành phần kiểu gen vẫn được duy t
không đổi 0,49AABB : 0,42Aabb : 0,09aabb. Nhận xét nào sau đây về quần thể này đúng?
A. Quần thể này tính đa hình về kiểu gen kiểu hình.
B. Quần thể này đang chịu sự tác động của các yếu t ngẫu nhiên.
C. Quần thể này quần thể giao phối ngẫu nhiên đang trạng thái cân bằng di truyền.
D. Quần thể này quần thể tự phối hoặc sinh sản tính.
Câu 19: Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm động của
một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T. Theo
thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit giữa gen M sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARN
được phiên từ gen M đến các gen N, P, Q, S T.
B. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen P chuyển vào vị trí giữa gen S gen T
thì thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen P.
C. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen Q gen S thì thể tạo điều kiện cho đột biến

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Quốc học Huế lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học được biên soạn dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Quốc học Huế lần 1 có đáp án nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là kho tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh ôn luyện và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Quốc học Huế lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm