Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa, luyện thi đại học môn Hóa hay mà VnDoc.com muốn giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 cũng như các bạn thí sinh tự do. Tài liệu bao gồm đề thi và đáp án, hi vọng sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 của các trường THPT Chuyên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT – LẦN 1 NĂM 2015
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên:....................................................................Số BD.................. Mã đề thi 485

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cr = 52; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;

Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cl=35,5; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại liên kết gì?

A. liên kết ion. B. công hóa trị có cực C. cộng hóa trị không cực D. liên kết hidro

Câu 2: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion nào sau đây?

A. Mg2+; Ca2+ B. Cu2+; K+ C. Fe 2+; Na+ D. Fe2+; K+

Câu 3: Dung dịch Y gồm Al3+; Fe2+; 0,05 mol Na+; 0,1 mol SO42−; 0,15 mol Cl. Cho V lit dung dịch NaOH 1M, vào dung dịch Y để thu được kết tủa lớn nhất thì giá trị V là

A. 0,40. B. 0,25. C. 0,35. D. 0,30.

Câu 4: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với:

A. Nước B. Nước vôi trong C. Cồn D. Giấm

Câu 5: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 3,22 gam. B. 3,12 gam. C. 4,0 gam. D. 4,2 gam.

Câu 6: Số dipeptit tạo thành từ Gly và Ala là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 175ml dung dịch Ba(OH)2 1M sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 39,40 B.29,55 C. 17,73 D. 68,95.

Câu 8: Thuỷ phân C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm là

A. C2H5COOH; HCHO B. C2H5COOH; C2H5OH C. C2H5COOH; CH3CHO. D. C2H5COOH; CH2=CH-OH

Câu 9: Phương trình điện phân nào sau đây viết sai?

Câu 10: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước dư tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (ở đktc). Tính V ml dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để trung hòa Y

A. 150 ml B. 100 ml C. 250 ml D. 125 ml

Câu 11: Capsaicin là chất tạo nên vị cay của quả ớt. Capsaicin có công dụng trị bệnh được dùng nhiều trong y học, có thể kết hợp Capsaicin với một số chất khác để trị các bệnh nhức mỏi, sưng trặc gân, đau bụng, đau răng, nhức đầu, sưng cổ họng, tê thấp, thần kinh ... Khi phân tích định lượng Capsaicin thì thu được thành phần % về khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 70,13%; %H = 9,09%; %O = 20,78%. Công thức phân tử của Capsaicin là?

A. C8H8O2 B. C9H14O2 C. C8H14O3 D. C9H16O2

Câu 12: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. B. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

Câu 13: Trong phân tử các chất sau đây, chất nào có chứa nguyên tố nitơ:

A. Etyl axetat B. Saccarozo C. Protein D. Glucozo

Câu 14: Những người sống ở gần các lò gạch, lò vôi hay là các trường hợp đốt than trong phòng kín, thường bị đau đầu, buồn nôn, hô hấp khó và có thể dẫn đến tử vong, hiện tượng này gọi là ngộ độc khí than. Nếu trong phòng kín khi ngộ độc khí than thì phải nhanh chóng mở thông thoáng tất cả các cánh cửa cho không khí lưu thông. Chất nào sau đây là thủ phạm chính gây nên hiện tượng ngộ độc khí than:

A. CO B. CH4 C. CO và CO2 D. CO2

Câu 15: Cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dd glucozơ đã dùng là:

A. 0,20M B. 0,01M C. 0,10M D. 0,02M

Câu 16: Thủy phân hết một lượng pentapeptit X trong môi trường axit thu được 32,88 gam tetrapeptit; 10,85 gam tripeptit X; 16,24 gam tripeptit, 26,28 gam đipeptit; 8,9 gam Alanin, còn lại là và Glyxin. Tỉ lệ số mol và glyxin trong hỗn hợp là 10 : 1. Tổng khối lượng và glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là:

A. 27,90 gam B. 13,95 gam C. 28,80 gam D. 29,70 gam

Câu 17: Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là

A. 0,2. B. 0,5. C. 0,3. D. 0,4.

Câu 18: Phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử alanin bằng

A. 15,05%. B. 15,73%. C. 12,96%. D. 18,67%.

Câu 19: Chất nào sau đây là etylamin?

A. C2H7N. B. C2H3NH2. C. C2H5NH2. D. CH3NH2.

Câu 20: Cho dãy các chất sau: HCOOH, C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2, NaCl. Có bao nhiêu chất không làm đổi màu quì tím:

A. 1 B. 2 C.3 D.4

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

1

B

11

B

21

B

31

A

41

B

2

A

12

D

22

A

32

C

42

A

3

B

13

C

23

B

33

B

43

C

4

D

14

A

24

D

34

D

44

A

5

B

15

A

25

B

35

D

45

D

6

C

16

C

26

C

36

A

46

D

7

B

17

A

27

D

37

B

47

A

8

C

18

B

28

C

38

B

48

C

9

A

19

C

29

D

39

B

49

D

10

D

20

B

30

C

40

B

50

C

Đánh giá bài viết
1 906
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm